Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 (3) SayıEditör

Turkey  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAn Evaluation on Ram-Shaped Tombstones with Model Chapels on their Back in Tbilisi, Georgia
Hasan BUĞRUL  
ss.1-14

Özet | Tam Metin |

Country Marketing Framework: Public Diplomacy and Turkey Analysis
Uğur ÜNAL  
ss.15-46

Özet | Tam Metin |

Felsefenin Başlangıcına Dair Olan Paradigmayı Yeniden Düşünmek
Mehmet Fatih IŞIK  
ss.47-56

Özet | Tam Metin |

Okul Çağı Çocuklarının (6-12 Yaş) İnternet İle İlişki Düzeyleri
Sami ÇÖTELİ  
ss.57-66

Özet | Tam Metin |

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlik Düzeyleri
Nahid BARMAKI Arzu ŞENER  
ss.67-88

Özet | Tam Metin |

The Metaphors of Pre-Service Religious Culture and Moral Knowledge Pre-Service Teachers Related to Cyber-Bullying
Gökçe Becit İŞÇITÜRK Emine Zehra TURAN  
ss.89-100

Özet | Tam Metin |

Alternatif Bir Yüzey Olarak Duvar
Neslihan KIYAR  
ss.101-114

Özet | Tam Metin |

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş ile Meslek Yüksekokullarına Yerleşen Öğrencilerin Başarı Durumlarının İncelenmesi
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT Gencay SAATCI Ezgi SEYFİOĞLU  
ss.115-124

Özet | Tam Metin |

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercih Etme Nedenleri Önem Sıralaması: Anadolu Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Nuray İSLATİNCE  
ss.125-138

Özet | Tam Metin |

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Tasavvufî Düşünce Eğilimleri
Recep UÇAR  
ss.139-158

Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Liman Şehirlerinin Gelişimi: Ard Bölge ve Ticari Ağlar
Yasemin NEMLİOĞLU KOCA  
ss.159-180

Özet | Tam Metin |

Kurgu ve Gerçeklik Ekseninde Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: İnsan Hakları Örgütleri Özelinde Bir Değerlendirme
Emre BERBER  
ss.181-202

Özet | Tam Metin |

Kütle İçin Belirtilen Bir Kavram Yanılgısı Hakkında Yapılan Bir Betimlemenin Tartışılması
Ali YILDIZ  
ss.203-208

Özet | Tam Metin |

Farklı Disiplinlerdeki Grafik Tasarım Dersi Almış Olan Öğrencilerin Hedef Kitle ve Renk Konuları Hakkındaki Farkındalık Düzeyi: “Korku ve Çizgi Film Afişi Örneği
İbrahim Gökhan CEYLAN Hatice BAHATTİN CEYLAN Özlem MANSUROĞLU  
ss.209-220

Özet | Tam Metin |

Çocuğun Cinsel İstismarı ve Olaya İlişkin Mağdurun İfade Alınması Süreci
Barış DEMİREL Uğur ATALAR  
ss.221-232

Özet | Tam Metin |

Müşteri İlişkileri Yönetim Sürecinin Sektörel Bazda İncelenmesi: Eleştirel Bir Değerlendirme
Gülcan BAYRAM  
ss.233-244

Özet | Tam Metin |

Tüketicilerin Algılanan Ürün Riski Boyutlarının Ürün İlgilenimi ve Ürün Aşinalığı Seviyelerindeki Belirleyiciliklerinin İrdelenmesi
Yeliz BAŞ Remzi ALTUNIŞIK  
ss.245-262

Özet | Tam Metin |

Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algılarının Çalışan Performansı Üzerine Karşılıklı Aracılık Etkisi
Merve AKTUĞ Erdal ŞEN  
ss.263-278

Özet | Tam Metin |

An Approach to the Design Criteria of Autism Education Centres Diyarbakır Sample
Mine BARAN Aysel YILMAZ Meltem ERBAŞ  
ss.279-286

Özet | Tam Metin |

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Menşe Sapması
Gülden ŞİŞMAN  
ss.291-312

Özet | Tam Metin |

Alternatif Bir Ekolojik Yaşam Modeli: TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası) Projesi
Ercan ŞAHBUDAK Osman ŞİMŞEK  
ss.313-332

Özet | Tam Metin |

Awareness Analysis of Occupational Health and Safety in Garment Industry
Necla TEKTAŞ Mehmet TEKTAŞ Nuray OZ CEVIZ Betül KARADOGAN  
ss.333-348

Özet | Tam Metin |

Formasyon Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Öğretim Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi
Hande ÇELİK Ali Rıza TERZİ  
ss.349-362

Özet | Tam Metin |

Birinci Meclis İçindeki Tartışmalar ve Halk Fırkası'nın Kuruluş Süreci
Hilal KARAVAR ÖZ  
ss.363-374

Özet | Tam Metin |

Yeni Teknolojilerin Türk Bankacılık Sektörüne Ekonomik Etkileri
İbrahim Onur KOÇAŞLI  
ss.375-412

Özet | Tam Metin |

Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği
Nurullah YELBOĞA  
ss.413-432

Özet | Tam Metin |

Öz Bakım Becerileri Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Kilis İli Örneği
Hasan GÜLER Yunis ŞAHİNKAYASI Hamide ŞAHİNKAYASI  
ss.433-456

Özet | Tam Metin |

Relationship Between Social Media and Political-Social Events: A Research from the Perspective of University Students
Ali Erdem AKGÜL  
ss.457-468

Özet | Tam Metin |

Ekinyazı Çökme Dolini’nin Oluşumu (Akçakale/Şanlıurfa)
Ahmet Serdar AYTAÇ Hurşit YETMEN  
ss.469-484

Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri