Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 (3) SayıEditör

Turkey  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAn Evaluation on Ram-Shaped Tombstones with Model Chapels on their Back in Tbilisi, Georgia
Hasan BUĞRUL  
ss.1-14

Özet | Tam Metin |

Country Marketing Framework: Public Diplomacy and Turkey Analysis
Uğur ÜNAL  
ss.15-46

Özet | Tam Metin |

Felsefenin Başlangıcına Dair Olan Paradigmayı Yeniden Düşünmek
Mehmet Fatih IŞIK  
ss.47-56

Özet | Tam Metin |

Okul Çağı Çocuklarının (6-12 Yaş) İnternet İle İlişki Düzeyleri
Sami ÇÖTELİ  
ss.57-66

Özet | Tam Metin |

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlik Düzeyleri
Nahid BARMAKI Arzu ŞENER  
ss.67-88

Özet | Tam Metin |

The Metaphors of Pre-Service Religious Culture and Moral Knowledge Pre-Service Teachers Related to Cyber-Bullying
Gökçe Becit İŞÇITÜRK Emine Zehra TURAN  
ss.89-100

Özet | Tam Metin |

Alternatif Bir Yüzey Olarak Duvar
Neslihan KIYAR  
ss.101-114

Özet | Tam Metin |

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş ile Meslek Yüksekokullarına Yerleşen Öğrencilerin Başarı Durumlarının İncelenmesi
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT Gencay SAATCI Ezgi SEYFİOĞLU  
ss.115-124

Özet | Tam Metin |

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercih Etme Nedenleri Önem Sıralaması: Anadolu Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Nuray İSLATİNCE  
ss.125-138

Özet | Tam Metin |

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Tasavvufî Düşünce Eğilimleri
Recep UÇAR  
ss.139-158

Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Liman Şehirlerinin Gelişimi: Ard Bölge ve Ticari Ağlar
Yasemin NEMLİOĞLU KOCA  
ss.159-180

Özet | Tam Metin |

Kurgu ve Gerçeklik Ekseninde Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: İnsan Hakları Örgütleri Özelinde Bir Değerlendirme
Emre BERBER  
ss.181-202

Özet | Tam Metin |

Kütle İçin Belirtilen Bir Kavram Yanılgısı Hakkında Yapılan Bir Betimlemenin Tartışılması
Ali YILDIZ  
ss.203-208

Özet | Tam Metin |

Farklı Disiplinlerdeki Grafik Tasarım Dersi Almış Olan Öğrencilerin Hedef Kitle ve Renk Konuları Hakkındaki Farkındalık Düzeyi: “Korku ve Çizgi Film Afişi Örneği
İbrahim Gökhan CEYLAN Hatice BAHATTİN CEYLAN Özlem MANSUROĞLU  
ss.209-220

Özet | Tam Metin |

Çocuğun Cinsel İstismarı ve Olaya İlişkin Mağdurun İfade Alınması Süreci
Barış DEMİREL Uğur ATALAR  
ss.221-232

Özet | Tam Metin |

Müşteri İlişkileri Yönetim Sürecinin Sektörel Bazda İncelenmesi: Eleştirel Bir Değerlendirme
Gülcan BAYRAM  
ss.233-244

Özet | Tam Metin |

Tüketicilerin Algılanan Ürün Riski Boyutlarının Ürün İlgilenimi ve Ürün Aşinalığı Seviyelerindeki Belirleyiciliklerinin İrdelenmesi
Yeliz BAŞ Remzi ALTUNIŞIK  
ss.245-262

Özet | Tam Metin |

Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algılarının Çalışan Performansı Üzerine Karşılıklı Aracılık Etkisi
Merve AKTUĞ Erdal ŞEN  
ss.263-278

Özet | Tam Metin |

An Approach to the Design Criteria of Autism Education Centres Diyarbakır Sample
Mine BARAN Aysel YILMAZ Meltem ERBAŞ  
ss.279-286

Özet | Tam Metin |

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Menşe Sapması
Gülden ŞİŞMAN  
ss.291-312

Özet | Tam Metin |

Alternatif Bir Ekolojik Yaşam Modeli: TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası) Projesi
Ercan ŞAHBUDAK Osman ŞİMŞEK  
ss.313-332

Özet | Tam Metin |

Awareness Analysis of Occupational Health and Safety in Garment Industry
Necla TEKTAŞ Mehmet TEKTAŞ Nuray OZ CEVIZ Betül KARADOGAN  
ss.333-348

Özet | Tam Metin |

Formasyon Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Öğretim Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi
Hande ÇELİK Ali Rıza TERZİ  
ss.349-362

Özet | Tam Metin |

Birinci Meclis İçindeki Tartışmalar ve Halk Fırkası'nın Kuruluş Süreci
Hilal KARAVAR ÖZ  
ss.363-374

Özet | Tam Metin |

Yeni Teknolojilerin Türk Bankacılık Sektörüne Ekonomik Etkileri
İbrahim Onur KOÇAŞLI  
ss.375-412

Özet | Tam Metin |

Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği
Nurullah YELBOĞA  
ss.413-432

Özet | Tam Metin |

Öz Bakım Becerileri Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Kilis İli Örneği
Hasan GÜLER Yunis ŞAHİNKAYASI Hamide ŞAHİNKAYASI  
ss.433-456

Özet | Tam Metin |

Relationship Between Social Media and Political-Social Events: A Research from the Perspective of University Students
Ali Erdem AKGÜL  
ss.457-468

Özet | Tam Metin |

Ekinyazı Çökme Dolini’nin Oluşumu (Akçakale/Şanlıurfa)
Ahmet Serdar AYTAÇ Hurşit YETMEN  
ss.469-484

Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri