Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 (4) SayıEditör

Turkey  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSosyal Benlik Algısı Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Oylum ÖZGÜL  
ss.643-656
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.387
Özet | Tam Metin |

Platon’un Siyaset Felsefesinin Epistemolojik Temellerinin Oluşmasında Sofistlerin Rolü: Kısa Bir Değerlendirme
Mehmet KANATLI  
ss.657-666
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.384
Özet | Tam Metin |

Sosyal Yardım Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Ramazan TİYEK & Senem KOCABALTA  
ss.667-690
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.397
Özet | Tam Metin |

Hanehalkı Borçlanma Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Arzu ŞENER & Aysel Anıl GÜNDÜZALP  
ss.691-708
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.401
Özet | Tam Metin |

Uluslararası Turizm Gelirlerini Etkileyen Faktörler
Zeynep ERDİNÇ & Gökçen AYDINBAŞ  
ss.709-726
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.398
Özet | Tam Metin |

Fellini’nin Yüzüncü Yaşında “Cabiria’nın Geceleri” Filmi Üzerine Okuma
Ala SİVAS GÜLÇUR  
ss.727-736
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.402
Özet | Tam Metin |

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri ile Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişki
Yener AKMAN  
ss.737-752
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.403
Özet | Tam Metin |

“Dijital” Ev (Kadın) Eksenli Çalışma ve Kadının Statüsü Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
İpek AGCADAĞ ÇELİK  
ss.753-770
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.405
Özet | Tam Metin |

Mesleki Değerler Kartlarının Grupla Uygulanması
Tülin ACAR & Fidan KORKUT OWEN  
ss.771-792
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.406
Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Yeşil Bina Uygulamalarına Yönelik Vergisel Teşvikler ve Politika Önerileri
Mustafa Göktuğ KAYA & Patricia HUGHES  
ss.793-808
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.407
Özet | Tam Metin |

Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Korhan KAVURAN , Tuğba MUTLU BOZKURT & Mücahit DURSUN  
ss.809-820
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.408
Özet | Tam Metin |

Halk Oyunları Sporcularının Algılanan Stres Düzeylerinin ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırması
Kürşad Han DÖNMEZ , Şevki KOLUKISA & Nihan ALTUNDAŞ DEMİR  
ss.821-834
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.392
Özet | Tam Metin |

Korona 1789 Sonrası Yakın Çağın Sonunu mu Getirdi? Yoksa Yeni Bir ‘Thukidides Tuzağı’nın Yarattığı Gerginlik Halinde miyiz?
EMİNE YAVAŞGEL -  
ss.835-844
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.411
Özet | Tam Metin |

Impact of Covid-19 Fear on Employee Performance
Beyza ERER  
ss.845-852
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.412
Özet | Tam Metin |

Covid 19 Pandemi Sürecinde ve Endüstri 4.0 Çerçevesinde Tedarik Zinciri Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama
Arianna PİLİKOĞLU & Mehmet SAĞLAM  
ss.853-866
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.414
Özet | Tam Metin |

Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Oyuncak Tasarımı
Didem KAN KILIÇ -  
ss.867-890
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.409
Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri