Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 (4) SayıEditör

Turkey  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSosyal Benlik Algısı Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Oylum ÖZGÜL  
ss.643-656
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.387
Özet | Tam Metin |

Platon’un Siyaset Felsefesinin Epistemolojik Temellerinin Oluşmasında Sofistlerin Rolü: Kısa Bir Değerlendirme
Mehmet KANATLI  
ss.657-666
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.384
Özet | Tam Metin |

Sosyal Yardım Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Ramazan TİYEK & Senem KOCABALTA  
ss.667-690
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.397
Özet | Tam Metin |

Hanehalkı Borçlanma Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Arzu ŞENER & Aysel Anıl GÜNDÜZALP  
ss.691-708
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.401
Özet | Tam Metin |

Uluslararası Turizm Gelirlerini Etkileyen Faktörler
Zeynep ERDİNÇ & Gökçen AYDINBAŞ  
ss.709-726
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.398
Özet | Tam Metin |

Fellini’nin Yüzüncü Yaşında “Cabiria’nın Geceleri” Filmi Üzerine Okuma
Ala SİVAS GÜLÇUR  
ss.727-736
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.402
Özet | Tam Metin |

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri ile Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişki
Yener AKMAN  
ss.737-752
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.403
Özet | Tam Metin |

“Dijital” Ev (Kadın) Eksenli Çalışma ve Kadının Statüsü Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
İpek AGCADAĞ ÇELİK  
ss.753-770
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.405
Özet | Tam Metin |

Mesleki Değerler Kartlarının Grupla Uygulanması
Tülin ACAR & Fidan KORKUT OWEN  
ss.771-792
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.406
Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Yeşil Bina Uygulamalarına Yönelik Vergisel Teşvikler ve Politika Önerileri
Mustafa Göktuğ KAYA & Patricia HUGHES  
ss.793-808
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.407
Özet | Tam Metin |

Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Korhan KAVURAN , Tuğba MUTLU BOZKURT & Mücahit DURSUN  
ss.809-820
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.408
Özet | Tam Metin |

Halk Oyunları Sporcularının Algılanan Stres Düzeylerinin ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırması
Kürşad Han DÖNMEZ , Şevki KOLUKISA & Nihan ALTUNDAŞ DEMİR  
ss.821-834
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.392
Özet | Tam Metin |

Korona 1789 Sonrası Yakın Çağın Sonunu mu Getirdi? Yoksa Yeni Bir ‘Thukidides Tuzağı’nın Yarattığı Gerginlik Halinde miyiz?
EMİNE YAVAŞGEL -  
ss.835-844
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.411
Özet | Tam Metin |

Impact of Covid-19 Fear on Employee Performance
Beyza ERER  
ss.845-852
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.412
Özet | Tam Metin |

Covid 19 Pandemi Sürecinde ve Endüstri 4.0 Çerçevesinde Tedarik Zinciri Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama
Arianna PİLİKOĞLU & Mehmet SAĞLAM  
ss.853-866
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.414
Özet | Tam Metin |

Sosyal Sorumluluk Projesi olarak Oyuncak Tasarımı
Didem KAN KILIÇ -  
ss.867-890
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.409
Özet | Tam Metin |

Discourse Markers in Selected Political Speeches: A Descriptive Analysis
Bushra Ni'ma RASHID  
ss.891-920
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.436
Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri