Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 (2) SayıEditör
Leyla AKBAŞ
Turkey  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTüketicilerin Alışveriş Kısıtlarının Tanımlanması ve Alışveriş Stillerine Göre Değişimin Lojistik Modellemesi: Giyim Sektörü Örneği
Yeliz BAŞ  
ss.245-260
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.356
Özet | Tam Metin |

G8 Ülkelerinde Organik Tarım Uygulamaları
Kurtuluş MERDAN  
ss.261-276
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.358
Özet | Tam Metin |

Konya’da Faaliyet Gösteren Otel ve Restoran İşletmelerinde Atık ve İsraf Üzerine Bir İnceleme
Figen KALKAN , Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Mesut Murat ADABALI & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
ss.277-304
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.360
Özet | Tam Metin |

Krizin Çerçevelenmesi: Türkiye’de COVID-19 Salgınına ilişkin Haberlerin Analizi
Asuman KUTLU  
ss.305-314
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.363
Özet | Tam Metin |

Nomofobi ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği
Mustafa ÇELEBİ , Ahmet METİN, Fatih İNCEDERE, Nagehan AYGÜN, Melikegül BEDİR & Özcan ÖZBULUT  
ss.315-334
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.362
Özet | Tam Metin |

Futbolcularda Toparlanma Kapasitesi ile Uyku Kalitesi ve Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
Şevki KOLUKISA , Soner AYDIN, Hasan ERGİN & Mustafa Kemal DENİZ  
ss.335-346
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.364
Özet | Tam Metin |

Korkunun Günümüz Görsel Sanatında Temsili
Başak ÇAKMAK  
ss.347-362
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.366
Özet | Tam Metin |

Osmanlı Ordusunda Top ve Tüfek Kullanımı Niçin Ok ve Mancınık Kullanımını Hemen Bitirmedi? -Bir Problematik Üzerine Düşünceler-
İbrahim ÖZGÜL  
ss.363-370
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.367
Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi
Aydın ÜNAL & Sinan Baran BAYAR  
ss.371-386
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.370
Özet | Tam Metin |

Demokratik Olmayan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma Göstergeleri ve Yolsuzluk
Rabia EFEOĞLU & Sabri AZGÜN  
ss.387-398
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.371
Özet | Tam Metin |

OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı: Kesitsel Bir Araştırma
Arzu YİĞİT  
ss.399-416
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.372
Özet | Tam Metin |

Ülke Bazlı Yüksek ve Düşük Piyasa Değerli Transfer Ağlarının Karşılaştırılması
Necmi GÜRSAKAL , Ali SEVİLMİŞ, Adem AKSAN & Fırat Melih YILMAZ  
ss.417-430
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.351
Özet | Tam Metin |

Sosyal Teoride Sosyolojik İmgelem İle Sosyal Sorunları Anlamak Üzerine Bir Çözümleme
Aziz ŞEKER  
ss.431-442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.373
Özet | Tam Metin |

Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Zeynep ERDİNÇ & Gökçen AYDINBAŞ  
ss.443-460
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.375
Özet | Tam Metin |

Covid-19 Salgını Sürecinde Fen Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim İle Verilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri
Mehmet Ali PINAR & Güldem DÖNEL AKGÜL  
ss.461-486
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.377
Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri