Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 (2) SayıEditör
Leyla AKBAŞ
Turkey  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTüketicilerin Alışveriş Kısıtlarının Tanımlanması ve Alışveriş Stillerine Göre Değişimin Lojistik Modellemesi: Giyim Sektörü Örneği
Yeliz BAŞ  
ss.245-260
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.356
Özet | Tam Metin |

G8 Ülkelerinde Organik Tarım Uygulamaları
Kurtuluş MERDAN  
ss.261-276
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.358
Özet | Tam Metin |

Konya’da Faaliyet Gösteren Otel ve Restoran İşletmelerinde Atık ve İsraf Üzerine Bir İnceleme
Figen KALKAN , Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Mesut Murat ADABALI & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
ss.277-304
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.360
Özet | Tam Metin |

Krizin Çerçevelenmesi: Türkiye’de COVID-19 Salgınına ilişkin Haberlerin Analizi
Asuman KUTLU  
ss.305-314
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.363
Özet | Tam Metin |

Nomofobi ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği
Mustafa ÇELEBİ , Ahmet METİN, Fatih İNCEDERE, Nagehan AYGÜN, Melikegül BEDİR & Özcan ÖZBULUT  
ss.315-334
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.362
Özet | Tam Metin |

Futbolcularda Toparlanma Kapasitesi ile Uyku Kalitesi ve Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
Şevki KOLUKISA , Soner AYDIN, Hasan ERGİN & Mustafa Kemal DENİZ  
ss.335-346
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.364
Özet | Tam Metin |

Korkunun Günümüz Görsel Sanatında Temsili
Başak ÇAKMAK  
ss.347-362
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.366
Özet | Tam Metin |

Osmanlı Ordusunda Top ve Tüfek Kullanımı Niçin Ok ve Mancınık Kullanımını Hemen Bitirmedi? -Bir Problematik Üzerine Düşünceler-
İbrahim ÖZGÜL  
ss.363-370
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.367
Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi
Aydın ÜNAL & Sinan Baran BAYAR  
ss.371-386
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.370
Özet | Tam Metin |

Demokratik Olmayan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma Göstergeleri ve Yolsuzluk
Rabia EFEOĞLU & Sabri AZGÜN  
ss.387-398
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.371
Özet | Tam Metin |

OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı: Kesitsel Bir Araştırma
Arzu YİĞİT  
ss.399-416
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.372
Özet | Tam Metin |

Ülke Bazlı Yüksek ve Düşük Piyasa Değerli Transfer Ağlarının Karşılaştırılması
Necmi GÜRSAKAL , Ali SEVİLMİŞ, Adem AKSAN & Fırat Melih YILMAZ  
ss.417-430
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.351
Özet | Tam Metin |

Sosyal Teoride Sosyolojik İmgelem İle Sosyal Sorunları Anlamak Üzerine Bir Çözümleme
Aziz ŞEKER  
ss.431-442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.373
Özet | Tam Metin |

Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Zeynep ERDİNÇ & Gökçen AYDINBAŞ  
ss.443-460
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.375
Özet | Tam Metin |

Covid-19 Salgını Sürecinde Fen Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim İle Verilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri
Mehmet Ali PINAR & Güldem DÖNEL AKGÜL  
ss.461-486
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.377
Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri