Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 (1) SayıEditör
Assoc. Prof. Nezihe TÜFEKCİ
Turkey  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHızlı Kırsal Değerlendirme Yöntemi ile Ekoturizm Kaynak Değerlerinin Geliştirilmesi "Ilıca Köyü Örneği"
Kaan MEYDAN , Özge VURAL, Sevgi ÖZTÜRK & Öznur IŞINKARALAR  
ss.1-14
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.332
Özet | Tam Metin |

Fiziksel Aktivitenin Orta Yaş Sedanter Kadınlarda Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Murat TEKİN & Beytullah DİMLİOĞLU  
ss.15-34
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.342
Özet | Tam Metin |

Using Non-Classroom Activities in Secondary Schools and its Effect on Learning EFL
Kawakeb Ghazi FAHED & Khalid Nayef SALIM  
ss.55-60
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.350
Özet | Tam Metin |

Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Öğrenci Sinizm Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ali Rıza TERZİ & Ramazan DERİN  
ss.61-72
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.346
Özet | Tam Metin |

Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin Araştırılması
Zeynep Tuba AKTEPE & Ali YILDIZ  
ss.73-88
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.348
Özet | Tam Metin |

Obez ve Normal Vücut Kitle İndeksli Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması
Şevki KOLUKISA , Kürşad Han DÖNMEZ & Bahar GÜR  
ss.89-104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.345
Özet | Tam Metin |

Okul Öncesi Dönemde Annelerin Yanıtları Bağlamında Çocukların Soruları
Kevser TOZDUMAN YARALI & Cemile KARA EREN  
ss.105-134
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.343
Özet | Tam Metin |

Üniversitelilerin Rekreatif Etkinliklerinde Sosyal Medya Uygulamalarının Etkisi
Aytekin Hamdi BAŞKAN  
ss.135-146
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.340
Özet | Tam Metin |

Öğrencilerinin Okul Dışındaki Zamanlarını Değerlendirememelerini Etkileyen Faktörler ve Aile Yapılarının Rolleri
Ramis BAYRAK  
ss.147-156
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.353
Özet | Tam Metin |

Eğitim Kurumlarında Denetim Sürecine İlişkin Görüşler
Vicdan ALTINOK  
ss.157-178
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.361
Özet | Tam Metin |

Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden Günlüğün Başarıya ve Fen Tutumuna Etkisi
Emine PINAR & Ali YILDIZ  
ss.179-196
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.354
Özet | Tam Metin |

Matematiksel Modelleme Yönteminin Matematik Okuryazarlığına Etkisi
Alper ÇİLTAŞ & Gülsen DEMİRCİ  
ss.197-210
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.355
Özet | Tam Metin |

Turizm Sektörünün Kırılgan Yüzü: Terör
Filiz KUTLUAY TUTAR , Erdinç TUTAR & Songül ÇOBAN  
ss.211-230
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.357
Özet | Tam Metin |

Bilişsel Modele Göre Koronavirüs Pandemisinin İnsan Psikolojisine Olası Etkileri
Ahmet METİN & Ali ÇETİNKAYA  
ss.231-244
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26579/jocress.359
Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri