Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şanlıurfa İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Sendromlarının Tespitine Yönelik Bir Çalışma
(A Research on Determination of Burnout Syndrome of Accounting Profession in Sanliurfa City )

Şanlıurfa İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Sendromlarının Tespitine Yönelik Bir Çalışma

 
Yazar : Omer Faruk DEMIRKOL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 19-38
DOI Number: :
Cite : Omer Faruk DEMIRKOL , (2018). Şanlıurfa İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Sendromlarının Tespitine Yönelik Bir Çalışma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (1), p. 19-38. Doi: .
    


Özet

İnsanlar toplum içinde yaşarlar. Toplum içinde yaşamanın doğal bir sonucu olarak da geçimlerini sağlamaları için gelir getirecek bir işte çalışmaları gerekir. Doğası gereği her meslek kutsal ve zordur, fakat bazı meslekler diğerlerine göre daha yıpratıcıdır. Bu durum meslek ile uğraşanların zamanla motivasyonlarının düşmesine, yaptıkları işten zevk almamalarına, gün geçtikçe umutsuzluğa kapılmalarına vb. nedenlere yol açar. Tükenmişlik denilen bu sendroma uğrayan meslek dallarından biri de muhasebeciliktir. Müşterilerle sürekli iletişim içinde olmaları, sabit olmayıp sürekli güncellenen bir mevzuata sahip olmaları, yapılan hatalardan sorumlu tutulmaları, farklı kurumlarla sürekli iç içe olmaları vb. unsurlar tükenmişlik düzeyini her geçen gün arttırmaktadır. Çalışmamızın amacı, Şanlıurfa’da faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik seviyelerin demografik olarak faklılık gösterip göstermediğini belirlemek olarak belirlenmiştir. “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” uygulanarak yapılan çalışmada muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı alt boyutları açısından bir kısım farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Muhasebe Mesleği, Tükenmişlik Sendromu.

Abstract

People live in society. As a natural consequence of living in society, they need to work in a job to earn income in order to make a living. Every profession, holy and difficult. But some professions are more tiresome than others. This leads to the reasons that occupational occupants are less motivated over time, not enjoying their work, getting desperate day by day, and so on. One of these professions faced with exhaustion is accountancy. Accountants have to keep in constant communication with the customers, have a constantly updated regulation that is not constant, they should be held accountable for the mistakes made, elements increase the level of burnout day by day. The aim of the study was to determine whether accountants with identified activity differed according to demographic variables of burnout levels in Şanlıurfa. Maslach Burnout Syndrome Scale is applied on members of accounting profession at Şanlıurfa city center. , The result of the study indicates that the burnout level of the accounting professionals showed differences in terms of emotional exhaustion, depersonalization and personal success sub-dimensions.Keywords
Accounting, Accounting Profession, Burnout Syndrome.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri