Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği: Sektörel Karşılaştırma
(Total Factor Productivity in Turkish Economy: Sectoral Comparison )

Yazar : Mehmet Emre ÜNSAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (3)
Sayfa : 95-106
DOI Number: :
Cite : Mehmet Emre ÜNSAL , (2018). Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği: Sektörel Karşılaştırma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (3), p. 95-106. Doi: .
    


Özet

Toplam faktör verimliliğinin bir ülke ekonomisi için ne denli önemli bir kavram olduğu hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Bu çalışma da Türkiye ekonomisini toplam faktör verimliliği kavramı temelinde incelemektedir. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde faaliyette bulunan ana sektörlerin toplam faktör verimliliği değerleri hesaplanarak sektörel karşılaştırma yapmak amaçlamaktadır. Çalışmanın hipotezi “Türkiye ekonomisinde toplam faktör verimliliği en yüksek olan sektör imalat sektörüdür” şeklindedir. Teorik altyapının ortaya konulmasını takiben, ilgili sektörlerin toplam faktör verimlilikleri hesaplanmış ve böylece söz konusu karşılaştırmayı yapma imkânı elde edilmiştir. Sonuç itibariyle, Türkiye ekonomisinde yıllık ortalama toplam faktör verimliliği en yüksek olan sektörün imalat sektörü, en düşük olan sektörün ise enerji sektörü olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Türkiye Ekonomisi, Sektörler, Toplam Faktör Verimliliği

Abstract

The importance of total factor productivity for an economy is presented by many theoretical and applied studies. This study aims to analyze Turkish economy by means of total factor productivity. In this context, by calculating the total factor productivity levels of main sectors of Turkish economy, a sectorial comparison is tried to be realized. “Manufacturing sector has the maximum total factor productivity level in Turkish economy” is the hypothesis of this study. After the explanations of theoretical framework, total factor productivity levels of the related sectors were estimated and so the opportunity for the comparison has emerged. As a result, according to the average total factor productivity levels, manufacturing become the first sector and energy become the last one in Turkish economy.Keywords
Turkish Economy, Sectors, Total Factor Productivity

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri