Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Açısından Mikrokredi Uygulamasının Öneminin İncelenmesi
(Analyzing the Importance of Microcredit Application for the Development of Women's Employment in Turkey )

Türkiye’de Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Açısından Mikrokredi Uygulamasının Öneminin İncelenmesi

 
Yazar : Mevsim Çağla CENGİZ  Yeliz YEŞİL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (3)
Sayfa : 55-70
DOI Number: :
Cite : Mevsim Çağla CENGİZ Yeliz YEŞİL, (2018). Türkiye’de Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Açısından Mikrokredi Uygulamasının Öneminin İncelenmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (3), p. 55-70. Doi: .
    


Özet

Kadın istihdamının geliştirilmesi günümüzde yoksullukla mücadele edebilmek için oldukça önemlidir. 1970’li yıllarda Muhammed Yunus tarafından Bangladeş’te başlatılan mikrokredi uygulamaları bu amaçla oluşturulan ve oldukça yararlı faaliyetlerdendir. Başlangıç tarihinden günümüze gelişerek devam eden mikro kredi uygulamaları, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede uygulanmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı; Türkiye’de kadın istihdamının geliştirilmesi açısından mikrokredi uygulamalarının önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla, literatür taraması yapılarak mikrokredi uygulamalarından faydalanan kadın girişimcilerin örneklerine yer verilmiştir. Örnekler incelendiğinde ise uygulamalar sayesinde kadınların iş piyasalarına aktif katılımları artmış ve kadınlar ekonomik bağımsızlıklarını kazanmıştırAnahtar Kelimeler
Mikro kredi, kadın, Türkiye.

Abstract

The development of women's employment is now crucial to combat poverty. Micro-credit applications initiated by Muhammad Yunus in 1970 in Bangladesh were created for this purpose and very useful. Micro-credit applications, which have been increasing day by day since its start date, have been implemented in many countries, including Turkey.The aim of this study in this direction is to demonstrate the importance of micro-credit applications in terms of the development of women's employment in Turkey. For this purpose by conducting literature search, examples of women entrepreneurs benefiting from micro-credit applications are given.When examining the examples, it has been seen that with the applications, women have increased their active participation in labor market and women have gained economic independence.Keywords
Mikro Credit, Woman, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri