Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği
(The Attitude Scale of High School Students towards Tablet PC Usage )

Yazar : Nurullah TAŞ  Aslan GÜLCÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 1-10
DOI Number: :
Cite : Nurullah TAŞ Aslan GÜLCÜ, (2018). Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (2), p. 1-10. Doi: .
    


Özet

Bu çalışmada lise öğrencilerinin tablet bilgisayarlara yönelik tutumları (derse -öğrenmeye - iyileştirmeye yönelik), tabletlerin derslerde kullanım sıklığı ve tutumlarının ders türlerine göre (sayısal-sözel-eşit ağırlık) farklılığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada bu amaca uygun nicel araştırma yöntemlerinden deneysel olmayan karşılaştırmalı desen kullanılmıştır. Bu çalışmada kolay ulaşılabilir örneklem gruplarıyla çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzurum’da FATİH Projesi kapsamında tablet bilgisayar dağıtılan iki liseden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmaya 9.sınıf öğrencilerinden 75 erkek ve 95 kız olmak üzere toplam 170 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 15 maddeden oluşan Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anketle elde edilen nicel veriler, SPSS 20.0 istatistik programında analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre tablete yönelik öğrenci tutumları olumludur. Öğrencilerin tablet bilgisayarlara karşı; derse yönelik tutumlarının ders türlerine (sayısal-sözel-yabancı dil) göre değiştiği fark edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Tablet Bilgisayar, Fatih Projesi, Tablet PC.

Abstract

In this study, it has been aimed to determine the attitudes of high school students towards tablet computers, the frequency of use of tablets in lessons and their attitudes according to course types. In this study, non-experimental comparative design from quantitative research methods has been used for this aim. This study has been carried out with convenience sample groups. The sample of the research has been composed of students from two high schools who were distributed tablet computers within the scope of FATİH Project. A total of 170 students, 75 males and 95 females from 9th grade students, participated in the research. A Likert type scale consisting of 15 items has been used as data collection tool in the study. The quantitative data obtained by the questionnaire have been analyzed in SPSS 20.0 statistical program. According to findings, student attitudes towards tablet computers are positive. It has been noticed that the attitudes of the students towards the lessons changed according to the lesson types (numerical-verbal-foreign language).Keywords
Tablet PC, Fatih Project, Attitudes towards tablet PC.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri