Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kültürel Mirasın Önemli Bir Parçası Olan Antik Mimari Potansiyelin Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Fethiye ve Seydikemer Örneği
(The Evaluation of Ancıent Architectural Potential as an Important Part of Cultural Heritage in the Scope of Cultural Tourism: The Example of Fethiye and Seydikemer )

Kültürel Mirasın Önemli Bir Parçası Olan Antik Mimari Potansiyelin Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Fethiye ve Seydikemer Örneği

 
Yazar : Zeynep R. BOZHÜYÜK ARDAHANLIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (2)
Sayfa : 193-208
DOI Number: :
Cite : Zeynep R. BOZHÜYÜK ARDAHANLIOĞLU , (2021). Kültürel Mirasın Önemli Bir Parçası Olan Antik Mimari Potansiyelin Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Fethiye ve Seydikemer Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 11 (2), p. 193-208. Doi: .
12    25


Özet

Bir toplumun geçmişi hakkında bilgi veren, insanların ve toplumların tarih boyunca yaşamış oldukları deneyimlerin devamlılığının sağlanmasında önemli bir rolü olan kültürel miras, geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı kurarak içerisinde yaşanan zamana bir temel oluşturur. Bu çalışmada, Muğla iline bağlı olan Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki antik mimari potansiyelin kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Antik çağlardaki adı Telmessos olan Fethiye, Anadolu uygarlıklarının en eskilerinden biri olan Likya Devletinin batıda Karya sınırındaki en önemli kentidir. Kuruluşuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen elde edilen yazılı belgelerde kentin geçmişinin M.Ö 5.yy’a kadar uzandığı belirtilmektedir. Seydikemer ise, Eşen Çayının her iki tarafına kurulmuş bir tarım ve ticaret merkezidir. Seydikemer'in tarihi Likya tarihi ile başlamakta ve kentin tarihi geçmişi 11.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Ayrıca Anadolu yerleşim tarihinde önemli bir konuma sahip Tlos, Pınara, Letoon, Sidyma, Araxa ve Oionanda gibi antik kentler Seydikemer ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Çalışmanın sonucunda, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin kuruluşunun Likya tarihine kadar dayanmasından dolayı sınırları içerisinde birçok antik mimari eserin bulunduğu, bu eserler arasında özellikle Fethiye’de Kayaköy’de bulunan Rum evlerinin ve Seydikemerdeki antik kentlerin bilinirliğinin artırılması ve bu potansiyelin kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur.Anahtar Kelimeler
Kültürel Miras, Kültür Turizmi, Fethiye, Seydikemer

Abstract

Cultural heritage, which gives information about the past of a society and has an important role in ensuring the continuity of the experiences of people and societies throughout history, establishes a basis for the time lived in it by establishing a connection between the past and the future. In this study, it is aimed to evaluate the ancient architectural potential in Fethiye and Seydikemer districts of Muğla province within the scope of cultural tourism. Fethiye, which was called Telmessos in ancient times, is the most important city of the Lycian State, one of the oldest of the Anatolian civilizations, on the Karia border in the west. Although there is no exact information about its establishment, it is stated in the written documents obtained that the history of the city goes back to the 5th century BC. Seydikemer, on the other hand, is an agriculture and trade center established on both sides of Eşen Stream. The history of Seydikemer begins with the history of Lycia and the history of the city goes back to 11.000 years ago. In addition, ancient cities such as Tlos, Pınara, Letoon, Sidyma, Araxa and Oionanda, which have an important place in the history of Anatolian settlement, are located within the borders of Seydikemer district. As a result of the study, since the establishment of Fethiye and Seydikemer districts dates back to the history of Lycia, there are many ancient architectural works within their borders, it is emphasızed that among these works, the need to increase the awareness of Greek houses in Kayakoy in Fethiye and ancient cities in Seydikemer and to evaluate this potential within the scope of cultural tourism.Keywords
Cultural heritage, Cultural tourism, Fethiye, Seydikemer

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri