Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Antalya İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetime Bakışı
(Independent Audit Overview of Professional Accountants in Antalya Province )

Yazar : Deniz ÇANDIR  & Güler Ferhan ÜNAL UYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (4)
Sayfa : 343-354
DOI Number: :
Cite : Deniz ÇANDIR & Güler Ferhan ÜNAL UYAR, (2018). Antalya İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetime Bakışı. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), p. 343-354. Doi: .
    


Özet

“Finansal tabloların bağımsız bir uzman tarafından incelenerek bir görüşe ulaşılması” olarak da ifade edilebilen ‘bağımsız denetim’ kavramına, bağımsız denetçi olan ve olmayan muhasebe meslek mensuplarının gözünden bakılması amaçlanmış ve bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Belirtilen amaçla, çalışmada, Antalya ilinde faaliyette bulunan 208 muhasebe meslek mensubuna, 19 soruluk bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmanın verileri ise, “SPSS 21 İstatistik Paket Programı” aracılığıyla, ‘frekans’ olarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak, meslek mensuplarının “TMS/TFRS, TTK, Uluslararası Muhasebe Standartları” bilgi seviyelerinin ‘orta’ düzeyde olduğunu; “VUK bilgi seviyelerinin” ise ‘iyi’ düzeyde olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Bunun yanında, meslek mensuplarının “Devlet kurumlarının da bağımsız denetimden geçmesi ve bağımsız denetim yetki belgesinin TÜRMOB tarafından verilmesi gerektiğini düşündükleri” sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Bağımsız denetim, muhasebe meslek mensupları, Antalya ili.

Abstract

The concept of ’independent audit‘, which can be expressed as “in reaching an opinion by reviewing the financial statements by an independent expert”, is aimed to be looked at through the eyes of professional accountant who is independent auditor and who is not, and this study has been carried out. For this purpose, in the study, operating in Antalya province 208 professional accountants, a 19-question survey was administered. The data of the study, "SPSS 21 Statistical Package Program", through the 'frequency' is interpreted. As a result, professional accountants was observed that level of knowledge of the 'medium' level "IAS/IFRS, TCC, International Accounting Standards" and of the ‘good’ level "VUK knowledge levels". In addition, it was concluded professional accountants think of "state agencies are also should audited and certificates of independent audit should be given the mandate by TÜRMOB".Keywords
Independent auditing, professional accountants, Antalya province.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri