Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Türkiye Ekonomisinde Geçerliliği (1990-2019 Dönemi Üzerine Ampirik Bir Çalışma)
(Pollution Haven Hypothesis and Validity in Turkish Economy (An Empirical Study on the Period 1990-2019) )

Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Türkiye Ekonomisinde Geçerliliği (1990-2019 Dönemi Üzerine Ampirik Bir Çalışma)

 
Yazar : Onur LAKEÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (2)
Sayfa : 209-220
DOI Number: :
Cite : Onur LAKEÇ , (2021). Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Türkiye Ekonomisinde Geçerliliği (1990-2019 Dönemi Üzerine Ampirik Bir Çalışma). Journal of Current Researches on Social Sciences, 11 (2), p. 209-220. Doi: .
17    25


Özet

Kirlilik sığınağı hipotezine göre, kirli endüstriler olarak adlandırılan endüstrilerde özellikle doğrudan yabancı yatırımların da etkisiyle gelişmekte olan ülkelerde üretim yoğunlaşır. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde ise temiz endüstri yatırımları hız kazanır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi açısından kirlilik sığınağı hipotezinin geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. ARDL yöntemi kullanılarak karbondioksit salınımının kirlilik göstergesi olarak belirlendiği bir model oluşturulmuştur. 1990-2019 dönemine ait yıllık verilerin kullanıldığı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi açısından kirlilik sığınağı hipotezi geçerli değildir. Kirlilik göstergesi ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında eşbütünleşme ilişkisi saptanamamıştır.Anahtar Kelimeler
Kirlilik Sığınağı Hipotezi, Karbondioksit Salınımı, Doğrudan Yabancı Yatırım, ARDL Sınır Testi

Abstract

According to the pollution haven hypothesis production intensifies in industires called dirty industries in developing countries, especially under the influence of foreign direct investment. On the other hand, clean industry investments gain momentum in developed countries. In this study, it was aimed to test the validity of the pollution haven hypothesis from the point of view of the Turkish economy. A model has been created in which carbon dioxide emission is determined as an indicator of pollution using the ARDL method. According to the results of the research, in which annual data for the period 1990-2019 were used, the pollution haven hypothesis is not valid for the Turkish economy. No cointegration was found between the pollution indicator and foreign direct investments.Keywords
Pollution Haven Hypothesis, Carbon Dioxide Emission, Foreign Direct Investment, ARDL Bound Test

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri