Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Schein’ın Kariyer Çapaları Perspektifi Işığında Üniversite Bölüm Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler: Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü (YBSB) Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma
(The Factors Affecting Schein's Career Journeys in the Perspective Range of the University Section Preferences: A Research on Career Values of the Students of the Başkent University Management Information Systems Department )

Yazar : Begüm KOÇ  Gülten ŞENKUL & Ünsal SIĞRI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (4)
Sayfa : 263-272
DOI Number: :
Cite : Begüm KOÇ Gülten ŞENKUL & Ünsal SIĞRI, (2018). Schein’ın Kariyer Çapaları Perspektifi Işığında Üniversite Bölüm Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler: Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü (YBSB) Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), p. 263-272. Doi: .
    


Özet

Günümüzde yönetim yazınında oldukça sözü geçen kariyer kavramı genel tanımlamalarda bireylerin çalışma yaşamlarında tercih etmiş oldukları herhangi bir iş alanında deneyim ve becerileri doğrultusunda ilerlemesi ile ilgili olarak açıklanmaktadır. Ülkemizde var olan eğitim sistemi öğrencilerin sadece bireysel değerleri ile değil, katılmış oldukları sınavlar sonucunda almış oldukları puan doğrultusunda tercih yapmaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı Schein'ın kariyer çapaları modelinden yola çıkılarak Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde(YBSB) öğrenim görmekte olan öğrencilerin bölüm tercihleri ve kariyer değerlerini tarihsel karşılaştırma yöntemi ile Shein’ın kariyer çapaları'ndan teknik fonksiyonel yetkinlik, girişimcilik ve yaşam tarzı çapaları açısından incelenmesidir. Gerçekleştirilmiş olan çalışmada yıllara göre farklı çapaların etkinliği görülmüş, en baskın kariyer çapasının ise yaşam tarzı olduğu gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Kariyer, kariyer çapaları, teknik fonksiyonel yetkinlik, girişimcilik, yaşam tarzı, yönetim bilişim sistemleri.

Abstract

Nowadays, the highly cited career concept in management literature is explained in terms of the progress of individuals in their working life in terms of their experience and skills in any business area they prefer. The education system that exists in our country reveals the necessity for the students to prefer not only their individual values but also the points they have taken as a result of the examinations they have attended. he aim of this study is to examine the students' preferences and career values of Başkent University's Department of Management Information Systems from the career anchor model of Schein by examining the technical functional competence, entrepreneurship and lifestyle habits of Shein's career anchors by historical comparison method. In the study carried out, different efforts were seen according to years, but most of all students were seen as the dominant career-oriented lifestyle from the first to the fourth class.Keywords
Career, career anchor, technical functional competence, entrepreneurship, lifestyle, management information systems.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri