Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Jung Kişilik Ölçeğine göre Tüketicilerin Pazardaki Etkileşim Stillerindeki Farklılaşmalarının İncelenmesi
(Analysis of the Differences of Consumers’ Interaction Styles in the Market According to the Jung’s Personality Scale )

Jung Kişilik Ölçeğine göre Tüketicilerin Pazardaki Etkileşim Stillerindeki Farklılaşmalarının İncelenmesi

 
Yazar : Yeliz BAŞ  & Semih OKUTAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 61-82
DOI Number: :
Cite : Yeliz BAŞ & Semih OKUTAN, (2021). Jung Kişilik Ölçeğine göre Tüketicilerin Pazardaki Etkileşim Stillerindeki Farklılaşmalarının İncelenmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 11 (1), p. 61-82. Doi: 10.26579/jocress.416.
29    17


Özet

Bu araştırmanın amacı, müşterilerin satın alma sonrası pazar etkileşimlerinin tanımlanması, yorumlanması ve Jung kişilik ölçeğine göre bu etkileşimlerdeki değişimlerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda katılımcıların ürün satın alımları sonrasındaki herhangi bir memnuniyetsizlik, değişim ya da ürün iadesi gibi durumlarda gösterdikleri davranışlar dikkate alınarak, kişilik özellikleri bazında farklılıklar incelenmiştir. Araştırma 15 Kasım 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında online olarak Düzce ilinde ikamet eden genel katılımcı kitlesine uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 312 kişiye ulaşılmış ve araştırmaya her meslek, yaş, gelir ve cinsiyetten katılımcıya yer verilmiştir. Verilerin analizi SPSS 23.0 programı ile yapılmış ve lojistik regresyon ve varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre farklı kişilik tipolojilerindeki tüketicilerin ürün satın alma sırasında farklı davranışlar sergilediği ortaya konmuştur. Bulguların satış ve satış yönetimi konusunda özellikle perakende işletmelerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Jung, kişilik özellikleri, iddialı davranış, agresif davranış, tüketici satın alma davranışı

Abstract

The purpose of the study is to identify and interpret post-purchase market interactions of customers and to examine the changes in these interactions according to the Jung’s personality scale. For this purpose, differences according to personality traits were examined by considering the behavior of the participants in case of any dissatisfaction, change or product return after product purchases. The questionnaire was applied online to the general participant population residing in Düzce between 15 November 2019 - 15 January 2020. 312 participants were selected with the convenience sampling method and participants of all professions, ages, income and gender were included in the study. The analysis of the data was conducted with SPSS 23.0 program and logistic regression and variance analysis was applied. According to the analysis results, it has been revealed that consumers with different personality typologies display different behaviors while purchasing products. It is thought that the findings will contribute especially to retail businesses in terms of sales and sales management.Keywords
Jung, personality traits, assertive behavior, aggressive behavior, consumer buying behavior

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri