Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rekabet Olgusuna Tarihsel Düzlemde Bakış: 1980 Öncesi Türkiye Ekonomisi
(Competition Case in the Historical Overview: 1980 before the Turkish Economy )

Yazar : İlknur Yeşim DİNÇEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 1-16
DOI Number: :
Cite : İlknur Yeşim DİNÇEL , (2021). Rekabet Olgusuna Tarihsel Düzlemde Bakış: 1980 Öncesi Türkiye Ekonomisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 11 (1), p. 1-16. Doi: 10.26579/jocress.415.
34    40


Özet

Bu çalışmada global iktisadi politikaların şekil değiştirdiği 1980 öncesi dönemde, Türkiye’deki iktisadi ve siyasi ortamın rekabet ortamına ve piyasalara olan etkisi anlatılmıştır. Türkiye, Cumhuriyetin ilanından 1980’e kadar olan dönemde piyasa ekonomisi koşullarının oluşturulmaya çalışıldığı bir süreçten geçmiştir. Bu süreçte devletçi politikaların yanı sıra kamu sektörünün geri plana çekildiği, girişimci sınıfın ön plana çıkarıldığı, özel sektörün desteklendiği ve baskın olduğu dönemler yaşamıştır. 1980 yılı itibariyle Türkiye Ekonomisi’nin değişen global iktisadi politika anlayışına paralel olarak politika değişikliğine gittiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Türkiye Ekonomisi, Rekabet, 1980 Öncesi Dönem.

Abstract

In this paper, which changes shape global economic policy in the period before 1980, the economic and political environment in Turkey, and the impact of competition in the markets is shown. Turkey, the proclamation of the Republic has gone through a process that attempted to establish the conditions of a market economy in the period until 1980. In this process, with statist policies, indeed the public sector was withdrawn, the entrepreneurial class was brought to the fore, the private sector was supported and dominated. As of 1980, Turkey's economy in parallel with the changing global economic policy approach has been shown to change the policy.Keywords
Turkish Economy, Competition, Period Before 1980

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri