Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Korona 1789 Sonrası Yakın Çağın Sonunu mu Getirdi? Yoksa Yeni Bir ‘Thukidides Tuzağı’nın Yarattığı Gerginlik Halinde miyiz?
(Has Corona Brought the End of the Post-1789 Modern Age? Or Are We in the State of Tension Caused by a New Thucydides Trap? )

Yazar : EMİNE YAVAŞGEL  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 835-844
DOI Number: :
Cite : EMİNE YAVAŞGEL -, (2020). Korona 1789 Sonrası Yakın Çağın Sonunu mu Getirdi? Yoksa Yeni Bir ‘Thukidides Tuzağı’nın Yarattığı Gerginlik Halinde miyiz?. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 835-844. Doi: 10.26579/jocress.411.
24    7


Özet

Özet Uygarlığın en büyük üç değeri adalet, özgürlük ve barıştır. Bu üç değer her ne kadar uzun insanlık tarihi boyunca zor kazanılmış olsa da, insanlığın ortak paylaşımı olarak hep umudu korunmuş değerlerdir. 2020 yılında pandemiye dönüşerek küresel gündem yaratan koronavirüs-19, kazanımı için büyük uğraşlar verilmiş bu üç değeri de radikal şekilde sarsmıştır. Pandemiyle birlikte kaynakların kullanımı ve dağıtımında ne kadar adil bir dünyada yaşandığı sorgulanmaya başlanmıştır. Salgının yarattığı dijitalleşmeyle özgürlüğümüz ve güvenliğimiz arasında kalışın ortaya koyduğu endişeleri kamu yönetiminin nasıl çözümleyeceği büyük bir kaygıya neden olmuştur. Koronanın pandemiye yol açmasında sorumlu ülkeler bağlamındaki sorgulamalar da dünya barışının tehdit altında olduğuna, küresel sistemin kabuk değiştirmekte olup yeni düzen inşasıyla karşı karşıya kalındığına ilişkin bir belirsizlik içerisinde bırakmıştır. Sanki 1789 sonrası başlayan Yakın Çağ tarihsel sürecini tamamlamış, artık yeni bir çağa, Dijital Çağa girildi algısı yaratılmıştır. İncelemesini betimsel yöntemle gerçekleştiren bu çalışmanın amacı da, pandemiyle birlikte karşı karşıya kalınan ‘yeni dünya düzeni’ çerçevesindeki bu sorgulamalara yanıt aramaktır.Anahtar Kelimeler
Koronavirüs-19, Pandemi, Yeni Dünya Düzeni, Thukidides Tuzağı

Abstract

Abstract The three greatest values of civilization are justice, freedom, and peace. Although these three values have been hard-won over the long history of humanity, they always preserve hope as a common sharing of humanity. The coronavirus-19, which turned into a pandemic in 2020 and created a global agenda, has radically shaken these three values that took great efforts to achieve. With the pandemic, people have begun to question how fair the world they live in is in terms of the use and distribution of resources. How the public administration will resolve the concerns manifested by us vacillating between our freedom and our safety, which is the result of digitalization created by the pandemic, has caused great concern. Inquiries in the context of the countries responsible for the coronavirus causing the pandemic have also left us in uncertainty that world peace is under threat, the global system is shifting, and we are face to face with the construction of a new order. The perception has been as if the Modern Age, which started after 1789, has completed its historical process, and now we have entered a new age, the Digital Age. The purpose of this study, which carries out its analysis with a descriptive method, is to seek answers to these inquiries within the framework of the "new world order" faced with the pandemic.Keywords
Coronavirus-19, Pandemic, New World Order, Thucydides Trap

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri