Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mobbingin Kompulsif Satın Alma Davranışına Etkisi: Kadın Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
(The Impact of Mobbing on Compulsive Purchasing Behavior: An Application on Women Health Workers )

Mobbingin Kompulsif Satın Alma Davranışına Etkisi: Kadın Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

 
Yazar : Kasım KAYA  Baran ARSLAN & Ferit KÜÇÜK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (4)
Sayfa : 273-296
DOI Number: :
Cite : Kasım KAYA Baran ARSLAN & Ferit KÜÇÜK, (2018). Mobbingin Kompulsif Satın Alma Davranışına Etkisi: Kadın Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), p. 273-296. Doi: .
    


Özet

İş yerinde psikolojik taciz olarak ifade edilen mobbing özellikle son yıllarda sağlık sektöründe sıkça karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda sağlık profesyonellerinin %18 ile 37 oranında kasten mobbinge maruz kaldığını, %74 ile 91’inin bir veya birden fazla mobbing davranışıyla karşılaştığını ve çalışanların çoğunun işyerinde çalışma arkadaşlarının bu tür davranışlara maruz kaldıklarına tanık olduklarını göstermektedir. İş yerinde mobbing konusunda yapılan çalışmalarda mobbing davranışlarına maruz kalmada, cinsiyetin etkisi olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Ancak sağlık kurumlarında yaşanan her tür şiddet davranışlarını, kadınların erkeklerden daha fazla yaşadığı, hemşirelerin çoğunun kadın olması nedeniyle bu meslek grubunun mobbinge daha fazla maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Her bireyin bir tüketici olması esası ile mobbinge maruz kalan kadın sağlık çalışanlarının tüketici davranışlarının araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı kadın sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları mobbingin rasyonel olmayan kompulsif tüketici satın alma davranışına etkisini belirlemektir. Literatürde bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışma yer almamaktadır. Hazırlanan anket 1604 kadın sağlık çalışanına gönüllülük esasına göre uygulandı. Mobbingin kompulsif satın alma davranışına etkisini belirlemek için regresyon analizi yapıldı. Yapılan analiz sonucunda mobbingin kompulsif satın alma üzerinde etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Mobbing, kompulsif satın alma, kadın sağlık çalışanları.

Abstract

Mobbing, which is expressed as psychological harassment at the workplace, is often confronted as a situation that is frequently encountered in the health sector in recent years. Studies show that health care professionals are deliberately exposed to mobbing by 18 to 37%, 74 to 91% are exposed to one or more mobbing behaviors, and most of the employees are witnessing their colleagues in the workplace exposed to such behavior. Whether or not there is a gender effect in mobbing behaviors in workplace mobbing studies is still being debated. However, it is shown that most of the nurses are female due to the fact that women live more violent behaviors in health institutions than men. It is important to investigate the consumer behaviors of women health workers exposed to mobbing with each individual being a consumer. The purpose of this study is to determine the effect of mobbing on the non-rational compulsive consumer buying behavior that women's health workers are exposed to. The questionnaire prepared for this purpose was applied to 1604 women health workers on a voluntary basis. Regression analysis was performed to determine the effect of mobbingin on compulsive buying behavior. The result of the analysis made is that mobbingin has an effect on compulsive purchasing.Keywords
Mobbing, compulsive buying, women health workers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri