Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Yeşil Bina Uygulamalarına Yönelik Vergisel Teşvikler ve Politika Önerileri
(Tax Incentives and Policy Recommendations Towards Green Building Practices in Turkey )

Türkiye’de Yeşil Bina Uygulamalarına Yönelik Vergisel Teşvikler ve Politika Önerileri

 
Yazar : Mustafa Göktuğ KAYA  & Patricia HUGHES  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 793-808
DOI Number: :
Cite : Mustafa Göktuğ KAYA & Patricia HUGHES, (2020). Türkiye’de Yeşil Bina Uygulamalarına Yönelik Vergisel Teşvikler ve Politika Önerileri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 793-808. Doi: 10.26579/jocress.407.
186    150


Özet

Yeşil binalar, binaların çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini azaltan gayrimenkullerdir. Son yıllarda enerji tasarrufu hedefleyen çevreye duyarlı ve sürdürülebilir binalar olarak tanımlanan yeşil binalar ile ilgili uygulamalar artmıştır.Bu çalışmanın amacı, dünyada ve Türkiye'de hızla artan çevre dostu yeşil binaların önemine dikkat çekmek, yeşil bina sertifika sistemlerini tanıtmak, başta ABD olmak üzere dünyada yeşil binalara uygulanan vergi teşviklerini değerlendirmek ve Türkiye'de uygulanabilecek yeşil binalar için vergi teşvikleri ve politika önerilerinde bulunmaktır.Bu doğrultuda ilk olarak sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve çevre dostu yeşil binalar kavramsal çerçevede ele alınmış ve dünyadaki gelişimleri Amerika özelinde değerlendirilmiştir. Daha sonra Türkiye'deki yeşil binalar için politika önerileri ve vergi teşvikleri hakkında değerlendirilmede bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Yeşil Binalar, Vergi Teşvikleri, Türkiye, Politika Önerileri, ABD

Abstract

Green buildings are real estates that reduce the effects of buildings on the environment and human health. In recent years, practices related to green buildings, which are defined as environmentally friendly and sustainable buildings aiming to save energy, have increased. The aim of this study to draw attention to the importance of environmentally friendly green buildings rapidly increasing in the world and Turkey, to introduce green building certification systems, to evaluate the tax incentives applied to green buildings in the world, especially in USA and to review about tax incentives and policy recommendations for green buildings that can be implemented in Turkey. In this direction, firstly, sustainable, energy-saving and environmentally friendly green buildings were discussed in the conceptual framework and their development in the world was evaluated specifically in USA. Later on policy recommendations and tax incentives for green buildings in Turkey were evaluated.Keywords
Green Buildings, Tax Incentives, Turkey, Policy Recommendations, USA

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri