Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hanehalkı Borçlanma Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examining the Level of Household Debt in Terms of Some Variables )

Yazar : Arzu ŞENER  & Aysel Anıl GÜNDÜZALP  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 691-708
DOI Number: :
Cite : Arzu ŞENER & Aysel Anıl GÜNDÜZALP, (2020). Hanehalkı Borçlanma Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 691-708. Doi: 10.26579/jocress.401.
44    35


Özet

Dünyada ve ülkemizde ekonomik değişimlerin yaşandığı küresel ortamda, bireysel kredi ve kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu durum hem bireysel hem de hane halkının borçlanma düzeyini artıran bir etkendir. Gerek tüketicilerin finansal memnuniyetinin artırılarak finansal problemlerinin azaltılması gerekse ekonomik sistemin sürdürülebilir olması için borçlanma düzeyinin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, bireylerin borçlanma düzeyi ile demografik ve sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Araştırmanın verileri, Ankara’nın Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde yaşayan 300 birey ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yaş, çocuk sayısı, ailedeki kişi sayısı, gelir, kredi kartı sayısı ve kredi kartı limiti arttıkça bireysel borçlanma düzeyi artmaktadır.Anahtar Kelimeler
Borçlanma düzeyi, Demografik faktörler, Sosyoekonomik faktörler.

Abstract

The usage of individual credit and credit card is seen getting wider in the global environment where economic changes taking place in our country and world. This situation is a factor which increases both individual and household’s level of debt. Decreasing debt level has a great importance for both diminishing financial problems via increasing consumers’ financial satisfaction and becoming economic system sustainably. For this reason, the main purpose of this research is to examine the relationship between demographic, socioeconomic factors and the level of individual debt.

The data of the study were obtained Çankaya, Keçiören and Mamak districts of Ankara, vis face to face  interviews with 300 individuals. According to research results, when age, number of children, family size, income, number of credit card and credit card limit  increase, the level of individual debt is also increases.Keywords
Level of debt, Demographic factors, Socioeconomic factors.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri