Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otantik Liderlik
(Authentic Leadership )

Yazar : Münir ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 39-60
DOI Number: :
Cite : Münir ŞAHİN , (2019). Otantik Liderlik. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (1), p. 39-60. Doi: .
    


Özet

Bu çalışmada yeni bir liderlik biçemi olarak otantik liderlik incelenmiş otantik liderliğin ortaya çıkışı, özellikleri, boyutları ve eğitim uygulamalarındaki yeri yerli ve yabancı kaynaklar ışığında incelenmiştir. Liderin örgüt içinde otantik olabilmesi için sabit bir öz benlik duygusu oluşturması, örgüt içindeki rolünü aktif olarak belirlemesi, mesleki gelişim ve bireysel olarak kendi gelişimi için uyumlu hedefler belirlemesi gerekir. Liderin çevreyi ve izleyenleri değerlendirmede ön yargısız olması, örgüt içindeki rolüyle, kendi değerleri ve gelecekte kendisiyle ilgili beklentileriyle uyumlu bir liderlik davranışı sergilemesi gerekir. Otantik liderlik, kendini tanıma düzeyi, ön yargısız bilgi işleme, kendini düzenleme, duygusal zeka, olumlu psikolojik sermaye, kendine güven, bakış açısında değişim, üstün benlik, ilişkisel şeffaflık, dengeli bilgi işleme, yüksek ahlaki değerlere sahip olma, olumlu psikolojik sermaye gibi kavramlarla ifade edilmektedir.Anahtar Kelimeler
Liderlik, Otantik, Otantik Liderlik.

Abstract

In this study, existence, characteristics, dimensions and use of authentic leadership in educational applications which is one of the new types of leaderships is examined. For the leader to be authentic, he has to constitute a stable self in the organisation, determine his role in the organisation actively and he must determine compatible goals necessary for both his professional and individual development. Leader must be unbiased about the evaluation of environment and followers. He must exhibit leadership behaviours suitable to his role in the organisation, his values and expectations about him in the future. Authentic leadership is stated with such terms as the level of knowing himself, information accessing without bias, organising himself, emotional intelligence, positive psychological wealth, self-confidence, changes in the perspectives, superior skills, openness in relations, balanced information computing, having high moral values and positive psychological wealth.Keywords
Leadership, Authentic, Authentic Leadership.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri