Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uluslararası Turizm Gelirlerini Etkileyen Faktörler
(Factors Affecting International Tourism Revenues )

Yazar : Zeynep ERDİNÇ  & Gökçen AYDINBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 709-726
DOI Number: :
Cite : Zeynep ERDİNÇ & Gökçen AYDINBAŞ, (2020). Uluslararası Turizm Gelirlerini Etkileyen Faktörler . Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 709-726. Doi: 10.26579/jocress.398.
44    31


Özet

Bu çalışmanın amacı, uluslararası turizm gelirlerinin belirleyicilerini panel veri analizi yöntemi (sabit etkiler, rastgele etkiler modelleri ve GMM modeli) kullanarak incelemektir. 2007-2018 dönemi için yıllık veriler bazında seçilen 16 ülke bulunmaktadır. Bu çalışmada, bağımlı değişken olarak uluslararası turizm gelirleri; gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), gayri safi sermaye oluşumu (GCF), hukukun üstünlüğü endeksi ve uluslararası ziyaretçi sayısı bağımsız değişkenler olarak belirtilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, uluslararası turizm gelirleri ile GSYH, brüt sermaye oluşumu, hukukun üstünlüğü endeksi, uluslararası ziyaretçi sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Turizm, Uluslararası Turizm, Uluslararası ziyaretçi sayısı, GSYH, Panel Veri Analizi

Abstract

The aim of this study is to examine the determinants of international tourism revenues using panel data analysis method (fixed effects, random effects models and GMM model). There are 16 countries selected with annual data for the period 2007-2018. In this study, international tourism revenues as a dependent variable; gross domestic product (GDP), gross capital formation (GCF), rule of law index and the number of international visitors are stated as independent variables. According to the results of the analysis, it is determined that there is a statistically significant and positive relationship between international tourism revenues and GDP, gross capital formation, the rule of law index, the number of international visitors.Keywords
Tourism, International Tourism, The number of international visitors, GDP, Panel Data Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri