Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Yardım Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Social Assistance Practices )

Yazar : Ramazan TİYEK  & Senem KOCABALTA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 667-690
DOI Number: :
Cite : Ramazan TİYEK & Senem KOCABALTA, (2020). Sosyal Yardım Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 667-690. Doi: 10.26579/jocress.397.
38    45


Özet

Sosyal yardımlar, temel ihtiyaçlarını karşılamada yoksunluk yaşayanlara destek amacıyla yapılmaktadır. Araştırmada sosyal yardım uygulamaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanları tarafından değerlendirilmiştir. Görüşme yöntemi ile 37 SYDV çalışanının görüşleri analiz edilmiştir. Katılımcı değerlendirmelerinde, sosyal yardımların sosyal devletin bir ilkesi olarak yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca sosyal yardım yararlanıcılarının sosyal yardımları sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir uygulama olarak değerlendirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Kaynakların etkin kullanılması için çalışabilecek durumda olan sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamlarının sağlanması gerekmektedir. Merkezi olarak yapılan düzenli sosyal yardım uygulamalarının (Engelli, yaşlı yardımları vb.) devam etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yerel düzeyde yapılan sosyal yardım uygulamalarının, benzer durumlar karşısında farklı sonuçlar ortaya çıkarabildiği değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Sosyal Yardım, Sosyal Yardım Uygulamaları, Sosyal Yardım Yararlanıcıları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV).

Abstract

Social assistances is provided to support those who are deprived in meeting their basic needs. Social assistance practices were evaluated by Social Assistance and Solidarity Foundation (SYDV) employees in this research. The views of 37 SYDV employees were analyzed using the interview method. It was emphasized that social assistance should be provided as a principle of the social state. In addition, it is emphasized that social assistance beneficiaries should consider social assistance only as an application that can meet their basic needs. Social assistance beneficiaries who are able to work should be employed for the effective use of resources. It is understood that the regular social assistance practices (disability, elderly assistance, etc.) carried out centrally should continue. On the other hand, it was evaluated that social assistance practices may produce different results in similar situations at the local level.Keywords
Keywords: Social Assistance, Social Assistance Practices, Social Assistance Beneficiaries, Social Assistance and Solidarity Foundation (SYDV)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri