Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Platon’un Siyaset Felsefesinin Epistemolojik Temellerinin Oluşmasında Sofistlerin Rolü: Kısa Bir Değerlendirme
(The Role of Sophists in the Formation of the Epistemological Foundations of Plato’s Political Philosophy: A Short Assessment )

Yazar : Mehmet KANATLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (4)
Sayfa : 657-666
DOI Number: :
Cite : Mehmet KANATLI , (2020). Platon’un Siyaset Felsefesinin Epistemolojik Temellerinin Oluşmasında Sofistlerin Rolü: Kısa Bir Değerlendirme. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (4), p. 657-666. Doi: 10.26579/jocress.384.
60    66


Özet

Bu çalışmanın temel amacı; Platon’un Devlet adlı eserinde geliştirmiş olduğu siyaset felsefesinin epistemolojik temellerini oluştururken Sofistlerin epistemolojiye dair geliştirdikleri argümanlardan nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışmaktır. Bununla birlikte çalışmada; Sofistlerin geliştirmiş oldukları epistemoloji ile siyaset anlayışları arasında kurmuş oldukları ilişkinin diyalektik düzlemde nasıl hem Platon’un geliştirmiş olduğu epistemolojiyi hem de bu epistemolojiden yola çıkarak temellerini attığı siyaset felsefesini etkilediği açıklanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Özel Mülkiyet, Mülkiyet Sistemleri, Kişisel Eşya Olarak Mülkiyet, Üretim Aracı Olarak Mülkiyet, Bireysel Özgürlükler.

Abstract

The main goal of this study is basically to explain how the epistemological foundations of the political philosophy that Plato developed in his work called State were shaped by arguments concerning epistemology put forward by Sophists. Besides, it is also argued in the study that how the relation between epistemology and understanding of politics that Sophists made has an impacts on Plato’s epistemology and his undertanding of political philosophy.Keywords
Private Property, Property Systems, Property as Personal Belonging, Property as Mean of Production, Individual Freedoms.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri