Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Çalışmaları Bağlamında Türk Yükseköğretim Profili
(Turkish Higher Education Profile in the Context of COVID-19 Studies )

Yazar : Özüm EĞİLMEZ  & Gözde KOCA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (3)
Sayfa : 535-546
DOI Number: :
Cite : Özüm EĞİLMEZ & Gözde KOCA, (2020). COVID-19 Çalışmaları Bağlamında Türk Yükseköğretim Profili. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (3), p. 535-546. Doi: 10.26579/jocress.383.
65    67


Özet

2020 yılı ilk yarısına damga vuran COVID-19 Pandemisi, yüksek öğretim başta olmak üzere sayısız kavramı ve işleyişini derinden etkilemiştir. Eğitim politikaları, değişim ve sürdürülebilirlik kavramları yüksek öğretim stratejilerini etkileyen faktörler olarak sıralanmaktadır. Yüksek öğretim bağlamında COVID-19 pandemisinin akademik çalışmalar bağlamında bir portföyünün çıkarılması, kurumun gelecek stratejileri ve politikaları yönünde ışık tutacaktır. R programı yardımıyla, dünyanın en kapsamlı ve etki faktörü en yüksek dergilerinin yer aldığı Web of Science koleksiyonu taranarak, Türk yükseköğretimi çerçevesinde akademisyenlerin küresel akademik rekabet durumları da tartışılacaktır. Bu sebeple bu araştırma, uluslararası alanda Türk akademisyenler tarafından yapılan 299 çalışmanın incelenmesi ile mevcut durumun bir resmini çıkarıp geleceği daha belirli kılacak stratejik bir vizyon oluşturulması sürecinde bilgi sağlayıcı olacaktır. Yapılan bibliyometrik analiz sonucunda, tıp alanında WOS literatüründe yer aldığımız, ancak sosyal bilimler alanında henüz ilgili konuda yayın sahibi olmadığımızın üstünü çizmektedir.Anahtar Kelimeler
COVID-19, Yükseköğretim, Stratejik Yönetim, Bibliyometrik Analiz

Abstract

COVID-19 Pandemic, which marked the first quarter of 2020, has profoundly influenced numerous concepts and operations, especially in higher education. Education policies, change and sustainability concepts are listed as factors affecting higher education strategies. In the context of higher education, a portfolio of the COVID-19 pandemic in the context of academic studies will shedlight on the future strategies and policies of the institution. With the help of the R program, the Web of Science collection, which includes the most comprehensive and most influential magazines in the world, will be scanned and the global academic competition status of academicians will be discussed with in the framework of Turkish higher education. For this reason, this research will provide information in the process of creating a strategic vision that will make a picture of the current situation and make the future more specific by examining the studies done by Turkish academics in the international arena. As a result of the bibliometric analysis, it underlines that we are included in the WOS literature in the field of medicine, but that we have not yet had publications in the field of social sciences.Keywords
COVID-19, Higher Education, Strategic Management, Bibliometric Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri