Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Reklamda Bayrağın Kullanımı
(Using Flag in Advertising )

Yazar : Ferrah Nur DÜNDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (3)
Sayfa : 591-600
DOI Number: :
Cite : Ferrah Nur DÜNDAR , (2020). Reklamda Bayrağın Kullanımı. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (3), p. 591-600. Doi: 10.26579/jocress.382.
66    57


Özet

Semboller belli sosyo-kültürel ortam içerisinde belli bir işlev görmesi için inşaa edilmişlerdir. Semboller, izleyenin niteliklerine, bilgi ve kültürüne, deneyimlerine ve algı gücüne göre şekillenirler ve kullanıldığı toplumla içiçedir. İçinde bulunduğu toplumda yer alan bireyler tarafından birlikte karar verilmek suretiyle gelişir. Görsel yapı ile durum zaman içinde oluşur ve sebepleri vardır. Bayrak sembolü de içinde bulunduğu toplumun ortak sembolüdür. Reklam iletişimi de kültürel kimliklerin, toplumsal pratiklerin oluşturduğu semboller üzerinden, görsel bir dil kullanarak hedef kitlesine mesaj iletme yoluna gitmiştir. Çalışmada reklamda bayrağın kullanımı ve kültürel anlamlarının değerlendirilmesi gerçekleşmiştir. Bu sayede reklamın kendine özgü söylem yapısıyla ürettiği iletilerinin eleştirel algılanması ve anlamlandırılması sağlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Görsel Kültür, Bayrak, Sembol, Göstergebilim, Reklam.

Abstract

The symbols are built to function in a certain socio-cultural environment. Symbols are shaped according to the qualities, knowledge and culture, experiences and perception power of the audience and they are intertwined with the society in which they are used. It develops by making a decision together by the individuals in the community. With the visual structure, the situation occurs over time and there are reasons. The flag symbol is also the common symbol of the society. Advertising communication has made it possible to convey a message to its target audience by using a visual language through the symbols of cultural identities and social practices. In the study, the use of the flag in advertising and evaluation of its cultural meanings were realized. In this way, the messages produced by the advertisement with its unique discourse structure are provided to be perceived critically and made sense.Keywords
Visual Culture, Flag, Symbol, Semiotics, Advertising

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri