Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’deki Basılı Reklam İletilerinde Görsel Kültür Ögeleri
(Elements of Visual Culture in Turkey Print Advertising Messages )

Yazar : Ferrah Nur DÜNDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (3)
Sayfa : 503-512
DOI Number: :
Cite : Ferrah Nur DÜNDAR , (2020). Türkiye’deki Basılı Reklam İletilerinde Görsel Kültür Ögeleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (3), p. 503-512. Doi: 10.26579/jocress.381.
61    55


Özet

Günümüzde insanlar yaşamı algılama ve anlamlandırmada birçok uyarıcıyla karşı karşıya gelmektedir. Küresel dünya gerçeği dünya küçülmekte, kültürler birbirleriyle yakınlaşmaktadır. Görsel kültür üreticileri görsel kültür tüketicileri ile bağlantı kurmakta kulandıkları çok sayıda ve çeşitli yöntemler oluşturulmuştur. Bu yöntemler görsel işaretler ve medya ve reklamcılıktır. Görsel kültürün toplumun üreten, koruyan ve dönüştüren yönleri olup, aralarında süreklilik olan ilişki vardır. Görsel kültürü toplum üretir, farklı toplumsal grupların kendilerini oluşturmalarında kullanılan yöntemlerdendir. Bu çalışmada reklam iletileri üzerinden görsel kültür ögelerinin okuması gerçekleştirilmiş, reklam ve görsel kültür ilişkisi irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Görsel Kültür, Göstergebilim, Reklam.

Abstract

Today, people face many stimulants in perceiving and interpreting life. With the reality of the global world, the world is getting smaller and the cultures are getting closer to each other. Visual culture producers connect with visual culture consumers. Many and various methods have been created. These methods are visual signs and advertising. Visual culture is the producing, protecting and transforming aspects of the society and there is a continuing relationship between them. The society produces visual culture. It is one of the methods used for different social groups to form themselves. In this study, the reading of visual culture items was made through advertising messages. Advertising and visual culture relationship is examined.Keywords
Visual Culture, Semiotics, Advertising.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri