Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid-19 Salgını Sürecinde Fen Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim İle Verilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri
(The Opinions of Secondary School Students About Giving Science Courses with Distance Education During the Covid-19 Pandemic )

Yazar : Mehmet Ali PINAR  & Güldem DÖNEL AKGÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 461-486
DOI Number: :
Cite : Mehmet Ali PINAR & Güldem DÖNEL AKGÜL, (2020). Covid-19 Salgını Sürecinde Fen Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim İle Verilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 461-486. Doi: 10.26579/jocress.377.
267    168


Özet

<p>&Ccedil;in&rsquo;in Wuhan kentinden t&uuml;m d&uuml;nyaya hızlı bir şekilde yayılan corona vir&uuml;s&uuml;ne (Covid-19) karşı &uuml;lkeler bir dizin tedbir almaya &ccedil;alışmıştır. T&uuml;rkiye&rsquo;de de 16 Marttan itibaren okullar tatil edilip okulda y&uuml;z y&uuml;ze verilmesi gereken eğitim uzaktan eğitim şeklinde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu &ccedil;alışmada Covid-19 pandemi s&uuml;recinde ortaokul &ouml;ğrencilerinin fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine y&ouml;nelik g&ouml;r&uuml;şleri incelenmiştir. Bu ama&ccedil; doğrultusunda araştırmada nitel araştırma y&ouml;ntemlerinden durum &ccedil;alışması (case study) deseni kullanılmıştır. &Ccedil;alışma, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &ccedil;eşitli b&ouml;lgelerindeki ortaokullarda &ouml;ğrenim g&ouml;ren toplam bin &ouml;ğrenci ile y&uuml;r&uuml;t&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Ccedil;alışma i&ccedil;in &ouml;rneklem se&ccedil;iminde &ccedil;ok aşamalı &ouml;rneklem y&ouml;ntemi (multi stage sampling) kullanılmıştır. &Ouml;ğrencilere uygulanan m&uuml;lakat verileri internet ortamında ger&ccedil;ekleştirilmiştir. İnternet ortamında oluşturulmuş soru formundan elde edilen verilerin analizinde ise i&ccedil;erik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda &ouml;ğrenciler, s&uuml;re&ccedil;ten dolayı uzaktan eğitimi yararlı bulduklarını ve uzaktan eğitim ile yapılan derslerin fen konularını tekrar edip pekiştirmelerini sağladığını, ancak uzaktan eğitim ile deney yapamamanın da b&uuml;y&uuml;k bir eksiklik olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle okulda birebir yapılan eğitimler ve deney yapmanın konuları daha iyi kavramalarına, derse motive olmalarına, derslerin eğlenceli ge&ccedil;mesi ve sosyalleşmelerine sebep olması bakımından okuldaki eğitimi tercih ettiklerini vurgulamışlardır. Uzaktan eğitim s&uuml;recinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna canlı ders uygulaması eklenmiştir. &Ouml;ğrenciler bu uygulama sayesinde kendilerini okuldaymış gibi hissettiklerini ve &ccedil;&ouml;zemedikleri soruları anında sorabilme olanağına sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak uygulama yeni olduğundan dolayı bazı teknik sorunlardan dolayı geliştirilmesi gerektiğini de ifadelerine eklemişlerdir.</p>Anahtar Kelimeler
Fen eğitimi, uzaktan eğitim, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), ortaokul

Abstract

<p>Coronavirus (Covid-19) has been spreading rapidly from Wihan, China to all over the world, then Countries tried to take a series of measures against it. Since March 16, Turkey closed schools all around the country and has been conducting distance education. In this study, the opinions of secondary school students about giving science courses with distance education were examined during the Covid-19 pandemic. For this purpose, a case study pattern, one of the qualitative research methods was used in the research. The study was carried out with a thousand students in a secondary school in various regions. The multi-stage sampling method was used to select the sample for the study. The interview was conducted with the student online. The content analysis technique was used to analyze the data, which was obtained from the questionnaire, created online. As a result of the research, students stated that they found distance education beneficial due to process and the lessons with distance education helped repeat and reinforce science subjects, but it was also a big deficiency to be able to experiment lab with distance education. They emphasized that they prefer to have education in terms of one-to-one training and lab experiment in school, to better understand the subjects, to be motivated, to make lessons fun, and socialize. By the Ministry of National Education, a live lesson application was added to the education information network (EIN) during the distance education process. Students stated that they felt as if they were at school, and had the opportunity to ask questions immediately when they couldn&rsquo;t solve during this application. Since the application is new, they added that it should be improved due to some technical problems.</p>Keywords
Science education, distance education, Education Information Network (EIN), secondary school

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri