Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
(Empirical Study on Health Expenditures and its Determinants )

Yazar : Zeynep ERDİNÇ  & Gökçen AYDINBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 443-460
DOI Number: :
Cite : Zeynep ERDİNÇ & Gökçen AYDINBAŞ, (2020). Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 443-460. Doi: 10.26579/jocress.375.
169    111


Özet

Bu çalışmanın amacı, seçilmiş 21 ülkenin 2000-2015 dönemine ait yıllık verileriyle sağlık harcamalarını etkileyen faktörlerin panel veri analizi yöntemi kullanılarak araştırılmasıdır. Çalışmada kullanılan veriler; Dünya Bankası ve Dünya Genelinde Yönetişim Göstergeleri resmi sitelerinden elde edilmiştir. Bu çalışmada, bağımlı değişken olarak sağlık harcamaları; bağımsız değişken olarak ise GSYH, beklenen yaşam süresi, bağımlı nüfus oranı, bebek ölüm oranı ve hukukun üstünlüğü endeksi belirtilmiştir. Çalışmada, sağlık harcamaları ile ilişkili söz konusu faktörlerin incelenmesi için sabit etkiler ile tesadüfi etkiler modelleri ve GMM modeli karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen tahminlerle söz konusu değişkenlerin sağlık harcamalarını ne ölçüde etkilediği yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre söz konusu modeller karşılaştırıldığında, sağlık harcamaları ile kişi başına GSYH, doğumda beklenen yaşam süresi, bağımlı nüfus oranı ve hukukun üstünlüğü endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, sağlık harcamaları ile bebek ölüm oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı fakat negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Sağlık Harcamaları, GSYH, Panel Veri Analizi

Abstract

The aim of this study is to investigate the factors affecting the health expenditures by using the panel data method in the 2000-2015 years period of the selected 21 countries. The data used in this study has been taken from official sites such as World Bank and Turkish Statistical Institute. In this study, health expenditures is dependent variable; while GDP, life expectancy, dependent population ratio, inflant mortality rate and rule of law index are independent variables. In the study, panel data analysis method was applied by comparing fixed effects and random effects models to examine these factors related to health expenditures. The results which obtained from the analysis are interpreted these variables how to affect health expenditures. According to the results of the analysis; there was a statistically significant and positive relationship between the health expenditures and GDP per capita, life expectancy at birth, dependent population ratio, rule of law index was found. There was also a statistically significant but negative relationship between health expenditures and infant mortality.Keywords
Health Expenditures, GDP, Panel Data Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri