Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı: Kesitsel Bir Araştırma
(The Performance of OECD Countries in Combating with Covid 19 Pandemics: A Cross-Sectional Study )

Yazar : Arzu YİĞİT    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 399-416
DOI Number: :
Cite : Arzu YİĞİT , (2020). OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı: Kesitsel Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 399-416. Doi: 10.26579/jocress.372.
288    201


Özet

Bu araştırmanın amacı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD -Organisation For Economic Co-Operation And Development) mensubu ülkelerin Covid 19 pandemi performansını analiz etmektir. Araştırma kesitsel tipte bir araştırma olup araştırmanın evrenini OECD ülkeleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup, OECD ülke grubunda yer alan toplam 36 ülke araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada değerlendirme kriterleri olarak, bir milyon kişiye düşen Covid 19 vaka sayısı, bir milyon kişiye düşen Covid 19- ölüm sayısı, Covid 19 ölüm oranı (%), GSYİH’dan sağlığa ayrılan pay (%), kişi başı cari sağlık harcaması (US$), bin kişiye düşen hekim sayısı, bin kişiye düşen hemşire sayısı ve bin kişiye düşen yatak sayısı alınmıştır. Araştırma verileri “our world in data” ve OECD veri tabanından elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan Covid 19 verileri 20.05.2020 tarihini kapsamaktadır. Araştırma verilerinin analizinde Microsoft Excel programı kullanılmıştır. OECD ülkelerinin Covid 19 pandemi ortalama performans puanı 0.716 olarak tespit edilmiştir. Covid 19 pandemi ile savaşta en iyi performans puanlarının 0,952, 0,943, 0,940, 0.937, 0.932 ile sırasıyla Slovakya, Letonya, Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya’ya ait olduğu tespit edilmiştir. Covid 19 pandemi ile savaşta en kötü performans puanlarının ise 0,1601, 0,2971, 0,3464, 0,3551, 0,4089 ile sırasıyla; Belçika, İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’ya ait olduğu saptanmıştır. Türkiye 0.852 puan ile en iyi performans gösteren ülkeler arasında 12’inci sırada yer almaktadır. ABD’ ise en çok Covid 19 vaka ve ölüm sayısına sahip olmasına rağmen nüfusunun diğer ülkelere göre daha yüksek olması sebebiyle 0.558 performans puanı ile 28’inci sırada yer almıştır. Covid 19 pandemisi küresel bir sağlık krizidir. Üstesinden gelmek için bireysel, sistemsel ve bölgesel bazda sorumluluklar yerine getirilmeli, ülkelerin sağlık sistemlerinden birinci basamak sağlık hizmetlerine yeterince kaynak aktarılmalıdır. Covid 19 nedeniyle her ülke yeni deneyimler kazanmış olup sağlık sistemleri buna göre güçlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Ayrıca pandemi ile mücadale etmek için ülkeler arasında küresel dayanışma daha faza etkinleştirmeli ve ulusal ve ulusal düzeyde stratejiler geliştirilmelidirAnahtar Kelimeler
Covid 19, OECD, Performans, TOPSIS

Abstract

The aim of this study is to analyze the Covid 19 pandemic performance of the countries belonging to the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD). The research is a cross-sectional research and the universe of the research is OECD countries. The sample was not selected in the study and 36 countries in the OECD country group were included in the study. TOPPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) method, which is a multi-criteria decision making technique, was used in the research. As the evaluation criteria in the research, Covid 19 cases per million people, Covid 19 deaths per million people, Covid 19 mortality rate (%), GDP share (%), current health expenditure per capita (US $ ), the number of physicians per thousand people, the number of nurses per thousand people and the number of beds per thousand people were taken. The research data were obtained from “our world in data” and OECD database. Covid 19 data used in the study covers the date of 20.05.2020. Microsoft Excel program was used to analyze the research data. The average performance score of the Covid 19 pandemics of OECD countries was determined to be 0.716. With the Covid 19 pandemic, the best performance points in the war were found to be 0.952, 0.943, 0.940, 0.937, 0.932, respectively, Slovakia, Latvia, Korea, New Zealand and Australia. The worst performance points in the war with Covid 19 pandemics are 0,1601, 0,2971, 0,3464, 0,3551, 0,4089, respectively; It was determined to belong to Belgium, Spain, Italy, England and France. Turkey among the countries showing best performance with 0852 points ranks the 12th. Oon the other hand, U.S. ranked 28th, with a performance score of 0.558, due to the fact that its population is higher than other countries, although it has the most Covid 19 cases and deaths. The Covid 19 pandemic is a global health crisis. To overcome, responsibilities should be fulfilled on an individual, systemic and regional basis, and sufficient resources should be transferred from the health systems of countries to primary health care services. Due to Covid 19, every country has gained new experiences and health systems should be strengthened and developed accordingly. In addition, in order to combat the pandemic, global solidarity between countries should be activated more and national and national strategies should be developed.Keywords
Covid 19, OECD, Performance, TOPSIS

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri