Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Demokratik Olmayan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma Göstergeleri ve Yolsuzluk
(Economic Development Indicators and Corruption in Non-Democratic Countries )

Yazar : Rabia EFEOĞLU  & Sabri AZGÜN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 387-398
DOI Number: :
Cite : Rabia EFEOĞLU & Sabri AZGÜN, (2020). Demokratik Olmayan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma Göstergeleri ve Yolsuzluk . Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 387-398. Doi: 10.26579/jocress.371.
213    188


Özet

En genel tanımıyla yolsuzluk kamusal gücün özel amaçlar için kötüye kullanılmasıdır. Yolsuzluk ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte uygulama şekilleri benzerdir. Yolsuzluğun rüşvet, irtikap, ihtilas (haraç), zimmet, sahtekarlık, oy ticareti, rant kollama, partizanlık, kamu kaynaklarının ve mülkiyetinin kişisel çıkarlar için kullanılması gibi farklı türleri vardır. Bunun yanı sıra yolsuzluk ekonomik, politik, hukuki ve sosyo-kültürel belirleyicilere de sahiptir. Çalışmanın amacı, ekonomik, siyasal ve sosyal kalkınma göstergelerinin yolsuzluğa etkisini 63 demokratik olmayan ülke için 2010-2018 dönemine ait veriler ile panel sıralı nitel tercih yöntemini kullanarak araştırmaktır. Araştırma sonucuna göre kalkınma göstergelerinin yolsuzluğun düşük düzeylerinde daha etkili ve düşük yolsuzluk düzeyini etkileme olasılığının daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yolsuzluk, İnsani Gelişme Endeksi, Politik İstikrar, Ekonomik Özgürlük

Abstract

In its most general definition, corruption is the misuse of public power for private purposes. Although corruption varies from country to country, their implementation is similar. There are different types of corruption, such as bribery, extortion, ambition (tribute), embezzlement, fraud, vote trading, rent-seeking, partisanship, and the use of public resources and property for personal interests. In addition, corruption has economic, political, legal and socio-cultural determinants. The aim of the study is to investigate the effects of economic, political and social development indicators on corruption with the data for the period 2010-2018 in 63 non-democratic countries using panel-based qualitative preference method. According to the research results, it was concluded that development indicators are more effective at lower levels of corruption and is higher likely to effect the lower level of corruption.Keywords
Corruption, Human Development Index, Political Stability, Economic Freedom

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri