Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Ordusunda Top ve Tüfek Kullanımı Niçin Ok ve Mancınık Kullanımını Hemen Bitirmedi? -Bir Problematik Üzerine Düşünceler-
(Why the Use of Cannon and Rifle in the Ottoman Army did not End the Use of Arrow and Catapult Immediately? -Thoughts on a Problematic- )

Yazar : İbrahim ÖZGÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 363-370
DOI Number: :
Cite : İbrahim ÖZGÜL , (2020). Osmanlı Ordusunda Top ve Tüfek Kullanımı Niçin Ok ve Mancınık Kullanımını Hemen Bitirmedi? -Bir Problematik Üzerine Düşünceler-. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 363-370. Doi: 10.26579/jocress.367.
183    162


Özet

Osmanlılar, daha beylik aşamasındayken ilkel tüfek türlerini ve basit sahra toplarını savaş meydanlarında kullanmışlardır. Ama bunun yanında bu yeni silah türlerinin yerlerini alması gereken ok-yay ve mancınıkların kullanımı hemen terk edilmemiş, uzun bir süreçte devam ettirilmiştir. Osmanlıların bu davranışlarının ardında duygusal sebepler aranması, meselenin anlaşılmasına yardımcı olmayacaktır. Esasında Osmanlıların yaklaşımları fazlasıyla rasyoneldir. Meseleye avantajlar-dezavantajlar bağlamında yaklaşıldığı takdirde bazı hususlar çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu daha iyi anlaşılabilmeye yönelik olarak makalemizde “market raflarında yerini alan yeni ürün” metaforu ve bu türevde başka benzetmeler kullanılmış, ayrıca avantaj-dezavantaj karşılaştırmalarını içeren iki adet tabloya yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Askeri Tarih, Tüfek, Top, Ok, Mancınık

Abstract

The Ottomans used primitive riffle types and simple field guns on the battlefields while they were still in the seignior phase. However, the use of arrow-bow and catapults, which should have been replaced with these new weapon types, was not immediately abandoned, and they continued to be used for a longer time. Looking for emotional reasons behind these behaviors of the Ottomans will not help us understand the issue. In fact, the approach of the Ottomans is very rational and some issues can be better understood only if the issue is approached in the advantages vs. disadvantages context. Our article uses the metaphor of “new product taking its place on the market shelves” and some other analogies in addition to two tables including comparisons of advantages and disadvantages in order to better understand this issue.Keywords
Military History, Rifle, Cannon, Arrow, Catapult

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri