Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Korkunun Günümüz Görsel Sanatında Temsili
(Representation of Fear in Today's Visual Art )

Yazar : Başak ÇAKMAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 347-362
DOI Number: :
Cite : Başak ÇAKMAK , (2020). Korkunun Günümüz Görsel Sanatında Temsili. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 347-362. Doi: 10.26579/jocress.366.
204    173


Özet

Bu çalışmada, günümüz toplumsal yaşamını şekillendiren, kurgusal korku üretiminin yansımaları üzerinde durulmuştur. Korku, içgüdüsel olarak insanın hayatta kalma çabasının kaynağıdır. Aynı zamanda toplumda ortak bir davranış kalıbı yaratmanın ön koşuludur. Korku duygusuyla biçimlenmiş bir toplum, özgürlük duygusunu yitirir ve güven duygusu geliştiremez. Bu durum toplumsal kurallar adı altında gerçekleşir. İnsanları kontrol altında tutmak, yasaklayıcı ve zorlayıcı davranış kalıplarıyla iktidarlarını sürdürmek isteyenler ise insanlık tarihi kadar eskidir. Bir toplumun uymak zorunda olduğu davranış kalıplarını üreten gelenek ve görenek sayesinde birey, içinde yaşadığı toplumla iletişim kurar ve uyum sağlar. İnsan bu kural ve yaptırımların dışına çıkamaz, aksi takdirde dışlanma korkusu yaşar. İnsanda kaygı ve korku duygularını besleyen sınıfsal adaletsizlik, sermaye düzeni gibi kavramlar üzerinden yürütülen bu çalışmada; toplumdaki bireylerin geneline yayılmış olan farklı türdeki korkuların görsel sanattaki ifadesi araştırılmıştır. Bununla bağlantılı olarak multidisipliner alanlarda üretilen bir dizi eser incelenmiştir. Zorlanma, dışlanma, kenara itilmişlik, cezalandırma gibi kavramların normalleştirilmesiyle ortaya çıkan insan davranışlarının görsel yansımaları kapsam dahilindedir. Dönüşüme uğrayan ve insanı çevreleyen görsel mesajlar, çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.Anahtar Kelimeler
Kolektif Korku, Kaygı, Görsel Sanatlar

Abstract

In this study, the reflections of the production of speculative fear that shape the social life of today are emphasized. Fear is instinctively the source of man's efforts to survive. Fear is a prerequisite for creating a common pattern of behavior in society and instinctively the source of human survival. A society that which shaped by fear, loses its sense of freedom and cannot develope confidence. This situation occurs within the framework of the rules of society. Keeping people under control those who want to maintain their power with prohibitive and compelling behavior patterns are as old as human history. Individuals communicates with the society in which he/she lives through tradition and custom which produced behavioral patterns that a society must comply with. Man cannot go beyond these rules and sanctions, otherwise he/she experiences fear of exclusion. In this study is the concept of class inequality, capital order that feeds the feelings of anxiety and fear in man; to explain through visual art the different types of fears that have spread throughout the society. In connection with this, a number of works produced in multidisciplinary fields have been examined. It includes the visual reflections of the resulting human behavior in consequence of the normalization of concepts such as strain, exclusion, marginalization, punishment. The focus of the study is resources and materials related to the transformation of visual messages surrounding human.Keywords
Collective Fear, Anxiety, Visual Arts

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri