Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


G8 Ülkelerinde Organik Tarım Uygulamaları
(Organic Agricultural Applicatıons in G8 Countries )

Yazar : Kurtuluş MERDAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 261-276
DOI Number: :
Cite : Kurtuluş MERDAN , (2020). G8 Ülkelerinde Organik Tarım Uygulamaları. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 261-276. Doi: 10.26579/jocress.358.
170    138


Özet

Sekizler gurubu ya da kısa kullanımıyla G8, petrol krizinin nedenlerini tartışmak amacıyla bir uluslararası hükümetler formu olarak 1975 yılında ortaya çıkmıştır. Dünya ekonomisinin yaklaşık %65’ini temsil eden bu ülkeler Almanya, Fransa, Kanada, İtalya, Rusya, Japonya, İngiltere ve ABD’den oluşmaktadır. Rusya’nın üyeliği 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesiyle askıya alınmıştır. Bu olaydan sonra ‘sekizler grubu’ olarak adlandırılan bu organizasyon G7 adıyla anılmaya başlamıştır.

Bu çalışmada G8 ülkelerinde organik tarımın mevcut durumuna, organik tarıma yönelik gerçekleştirilen çalışmalara yer verilmiştir. Bu kapsamda elde edilen bulgular organik tarım faaliyetinin Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde daha hızlı bir yayılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular, dünya ekonomisinin yaklaşık %65'ini temsil eden ve G8 gurubu içerisinde yer alan Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Japonya, ABD, Kanada ve Rusya ülkelerinde de organik tarım faaliyetinin sürekli arttığını ortaya koymaktadır. Organik tarım faaliyeti en hızlı ve planlı bir şekilde İtalya’da gelişme göstermektedir. Organik tarım ürünleri pazarında en büyük paya sahip ülkeler arasında ilk sırada ABD yer almaktadır. ABD’nin ardından sırasıyla Almanya ve Fransa gelmektedir. Sonuç olarak; organik tarım faaliyeti G8 grubu içerisinde sürekli artış göstermektedir. Bu durum; organik üreticilerin ve tüketicilerin bilgilendirilmesine, üreticilere sağlanan maddi desteklere, ürün çeşitliliğine, yasal koruma ve planlama çalışmalarına bağlanabilir.Anahtar Kelimeler
Organik Tarım Uygulamaları, G8, IFOAM, Organik Pazar

Abstract

The Group of Eight, or shortly the G8, emerged in 1975 as an international form of governments to discuss the causes of the oil crisis. Representing about 65% of the world economy, these countries consist of Germany, France, Canada, Italy, Russia, Japan, the UK and the USA. Russia's membership was suspended when it annexed Crimea in 2014. Afterwards, this organization, previously called the 'group of eights', started to be called the G7.

This study included the current situation of organic agriculture and the studies on organic agriculture in G8 countries. The findings obtained in this context reveal that organic agricultural activities have spread more rapidly in European and North American countries. The findings obtained in the research revealed that organic agricultural activities are constantly increasing in France, Italy, Germany, the UK, Japan, ABD, Canada and Russia, which are included in the G8 and represent about 65% of the world economy. The fastest and the most planned development in organic agricultural activities are found to be in Italy. The USA ranks first among the countries with the largest share in the organic agricultural products market. It is followed by Germany and France, respectively. In conclusion, organic agricultural activities are constantly increasing in the G8. This can be attributed to the information provided to organic producers and consumers, financial support provided to producers, the product variety, legal protection and planning studies.Keywords
Organic Farming Practices, G8, IFOAM, Organic Market

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri