Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tüketicilerin Alışveriş Kısıtlarının Tanımlanması ve Alışveriş Stillerine Göre Değişimin Lojistik Modellemesi: Giyim Sektörü Örneği
(Definition of Consumers’ Shopping Constraints and Logistics Modeling of Change According to Shopping Styles: The Case of Apparel Industry )

Yazar : Yeliz BAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 245-260
DOI Number: :
Cite : Yeliz BAŞ , (2020). Tüketicilerin Alışveriş Kısıtlarının Tanımlanması ve Alışveriş Stillerine Göre Değişimin Lojistik Modellemesi: Giyim Sektörü Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), p. 245-260. Doi: 10.26579/jocress.356.
199    153


Özet

Araştırmada tüketicilerin demografik özelliklerinin ve alışveriş kısıtlarının alışveriş stillerindeki değişimleri üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca lojistik regresyon yöntemiyle bir model önerisi sunulmakta ve tüketicilerin alışveriş kısıtları ile ilgili bir ölçek de geliştirilmeye çalışılmaktadır. Saha araştırması kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 200 kişi üzerinde yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Çalışmada hem nitel hem de nicel yöntemler bir arada kullanılmaktadır. Ölçek geliştirme kısmında mülakat ve anket yöntemleri bir arada kullanılırken model geliştirme aşamasında nicel tekniklerden faydalanılmaktadır. Veriler SPSS 18.0 programı yardımıyla analiz edilmiş olup, faktör analizi, kümeleme analizi ve lojistik regresyon analizleri kullanılmaktadır. Çalışmanın bulgularına göre, alışveriş kısıtları bakımından fonksiyonel ve hedonik alışveriş eğilimlerinde değişimler gözlemlenmektedir.Anahtar Kelimeler
Hedonik, Fonksiyonel, Alışveriş, Ekonomik Kısıt, Sosyal Kısıt, Ürün Uygunluğu, Kişisellik

Abstract

In the research, the effects of the demographic characteristics and shopping constraints of the consumers on the changes in the shopping styles are tried to be revealed. A model proposal with the logistic regression method is introduced in the study, and a scale relating to consumers 'shopping constraints is also attempted to be developed. Field study is carried out using face-to-face survey method on 200 respondents chosen by the convenience sampling method. Both qualitative and quantitative approaches are used in the research. While the interview and survey methods are used together in the scale development stage, in the model development stage only quantitative techniques are used. The data were analyzed using SPSS 18.0 program and factor analysis, cluster analysis and logistic regression analysis techniques were applied. According to the findings of the study, changes in functional and hedonic shopping styles are observed in terms of shopping constraints.Keywords
Hedonic, Functional, Shopping, Economic Constraint, Social Constraint, Product Availability, Personalization

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri