Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğrencilerinin Okul Dışındaki Zamanlarını Değerlendirememelerini Etkileyen Faktörler ve Aile Yapılarının Rolleri
(Factors Affecting Students’ Inability To Value Their Out-of-School Time and The Role of Their Family Structure )

Yazar : Ramis BAYRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 147-156
DOI Number: :
Cite : Ramis BAYRAK , (2020). Öğrencilerinin Okul Dışındaki Zamanlarını Değerlendirememelerini Etkileyen Faktörler ve Aile Yapılarının Rolleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 147-156. Doi: 10.26579/jocress.353.
124    96


Özet

Çalışmanın amacı; okul dışındaki zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılmayan öğrencilerin katılmama nedenlerini ve bu nedenleri, ailenin yaşadığı yerleşim birimi, ebeveynlerin eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu ve babanın mesleği değişkenlerine göre araştırmaktır. Araştırmada, nicel veri toplama yöntemi olarak, genel tarama modelinde betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, mesleki ve teknik anadolu lisesinin 9., 10., 11. ve 12.sınıflarında öğrenim gören toplam 73 kız öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Bulgulara göre öğrencilerin etkinliğe katılmasında yaşadığı yerleşim birimi, ebeveyn eğitimi ve baba mesleğinin önemli bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Kırsal kesimden gelen öğrencilerin velilerine okul dışı etkinliklerin önemi hakkında bilgi verici çalışmalar yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler
Boş Zaman, Mesleki ve Teknik lisesi Öğrencileri, Ebeveynlerin eğitimleri

Abstract

The objective of the study is to reveal the reasons for students’ not joining any events in their out of school time, and to investigate these reasons from the point of variables as the settlement unit of the family, education level of the parents, economic condition of the family and father’s profession. Descriptive research method in the general survey model was used as a quantitative data collection method. The study group consists of totally 73 girl students studying in the 9th, 10th, 11th and 12th years of a vocational and technical anatolian high school. A questionnaire developed by the researcher was used as data collection tool. According to the findings, it was concluded that the settlement unit, parental education and father’s profession have an important part in the students’ joining an event. Informative studies about the importance of out of school events should be carried out for the students’ parents coming from rural areas.Keywords
Leisure Time, Vocational and Technical High School Students, Parental Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri