Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin Araştırılması
(An Investigation of the Effects of Writing to Learn Activities on Academic Achievement in the Fourth Grade Introduction to Matter Unit )

Yazar : Zeynep Tuba AKTEPE  & Ali YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 73-88
DOI Number: :
Cite : Zeynep Tuba AKTEPE & Ali YILDIZ, (2020). Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin Araştırılması. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 73-88. Doi: 10.26579/jocress.348.
175    131


Özet

Çalışmanın amacı, dördüncü sınıf fen bilimleri dersi maddeyi tanıyalım ünitesinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektubun, özetin ve posterin akademik başarıya etkisini araştırmaktır. Çalışma yarı deneysel desenin ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu şekli olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan maddeyi tanıyalım ünitesi ile ilgili başarı testi kullanılmıştır. Dördüncü sınıflar arasından rastgele seçilen üç deney, bir kontrol grubuna maddeyi tanıyalım ünitesi ile ilgili başarı testi, ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra ünitenin her bir bölümü ile ilgili öğrenme amaçlı yazma etkinliği olarak, birinci deney grubu öğrencilerinin mektuplar, ikinci deney grubu öğrencilerinin özetler yazmaları ve üçüncü deney grubu öğrencilerinin posterler hazırlamaları istenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinin ise bu süreçte öğrenilen konular ile ilgili sorular çözmeleri sağlanmıştır. Uygulama bitiminde başarı testi son test olarak, üç hafta sonra ise kalıcılık testi olarak bütün gruplara uygulanmıştır. Verilerin analizinde Bağımlı İki Örnek t Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları dördüncü sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde maddeyi tanıyalım ünitesi için son test ve kalıcılık testi sonuçlarının istatistiksel olarak deney grupları öğrencilerinin lehine olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda, fen bilimleri dersinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerini gerçekleştiren öğrencilerin akademik başarılarının, üniteyi mevcut yöntemlerle öğrenen öğrencilere göre daha yüksek ve öğrenilenlerin daha kalıcı olduğu ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Öğrenme amaçlı yazma, Dördüncü sınıf öğrencileri, Maddeyi tanıyalım ünitesi, Akademik başarı.

Abstract

The purpose of the study is to explore the effect of writing to learn activities including letter, summary, and poster on academic achievement in the fourth grade science course called introduction to matter unit. The study was carried out via pre-test post-test control group design, one of the quasi experimental research designs. The achievement test developed by the researchers about the unit of introduction to matter was used as data collection tool in the study. The achievement test about the unit of introduction to matter was administered to three experimental groups and one control group chosen randomly among the 4th grades as a pre-test. Then, the first experimental group students were asked to write a letter, the second experimental group was asked to write a summary and the third group was asked to prepare a poster as a writing to learn activity for each part of the unit. The control group students solved questions about the subjects learnt in this process. At the end of the implementation, the achievement test was administered as a post-test and then as a retention test three weeks later to all groups. The paired sample t-test (or the dependent t-test for paired samples) and one-way analysis of variance (one-way ANOVA) were used for data analysis. The findings of the study reveal that the fourth graders’ post-test and retention test results for the introduction to matter unit in science course is statistically in favour of the experimental group students. As a result of the study, it was found that the academic achievement of the students who used writing to learn activities was higher and what they have learnt was more permanent than the students who learned the unit with current methods.Keywords
Writing to Learn, The Fourth Grade Students, Introduction to Matter Unit, Academic Achievement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri