Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üst Düzey Yöneticilerin, Üniversite Mezunu Genç İşgücünün Eğitim Yeterliliklerine Yönelik Görüşleri: Lojistik Eğitimi Örneği
(Senior Executives’ Opinions regarding Educational Competencies of University Graduate Young Labor Force: Logistics Education Case )

Yazar : Gülsen Serap ÇEKEROL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 35-54
DOI Number: :
Cite : Gülsen Serap ÇEKEROL , (2020). Üst Düzey Yöneticilerin, Üniversite Mezunu Genç İşgücünün Eğitim Yeterliliklerine Yönelik Görüşleri: Lojistik Eğitimi Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 35-54. Doi: 10.26579/jocress.347.
29    23


Özet

Bu araştırmanın amacı, genç nüfusun istihdamında, sektör yöneticilerinin eğitim yeterlilikleri ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel olarak desenlenmiş fenomenolojik bir çalışmadır. İstihdam beklentisinin yüksek olduğu görüşüyle birçok üniversitede açılan lojistik programlarının, beklenen istihdamı gerçekleştirememesi nedeniyle örnek olarak lojistik eğitimi ele alınmıştır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma, 2018-2019 yılları arasında 11 ay süren ve 8 dev ölçekli işletmelerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bütün katılımcılarına etik olarak kod isimler verilmiştir. Araştırmanın analizi -içerik analizi ile yapılmış olup “Yetersizlikler”, “Gereklilikler”, “Beklentiler” olmak üzere üç ana temaya ulaşılmıştır ve her temanın altında ana temaya ilişkin alt temalarla katılımcı görüşleri değerlendirilmiştir. Oluşan temalar sonrası, üniversite mezunu genç işgücüne yönelik öneriler oluşturulmuştur.Anahtar Kelimeler
Lojistik eğitimi, eğitim yeterlilikleri, nitel araştırma, fenomenoloji

Abstract

The aim of this study is to explore the opinions of executive managers about educational competencies of young graduates of logistics departments. The study is a phenomenological study designed according to the principles of qualitative research. The reason for choosing logistics sector is that the departments established at universities with high expectation of employment for their graduates have failed to realize this expectation. The data for the study were collected through semi-structured interview technique, which is one the qualitative data collection methods. The study took 11 months between 2018 and 2019, and the interviews were carried out with the senior executives of 8 large-scale companies. The participants of the study were given code names due to ethical concerns. The data were analyzed through content analysis technique, and it revealed three main themes; namely “Disability”, “Requirements” and “Expectations”. The opinions were later classified into subthemes under each main them. Based on these themes, suggestions were made regarding university graduate young labor force in logistics sector.Keywords
Logistics Education, educational competencies, qualitative study, phenomenology

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri