Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Öğrenci Sinizm Ölçeğinin Geliştirilmesi
(Developing a Student Cynicism Scale for Higher Education Students )

Yazar : Ali Rıza TERZİ  & Ramazan DERİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 61-72
DOI Number: :
Cite : Ali Rıza TERZİ & Ramazan DERİN, (2020). Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Öğrenci Sinizm Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 61-72. Doi: 10.26579/jocress.346.
71    59


Özet

Öğrenci sinizmi, sinizmin önemli türlerinden biridir. Uluslararası alanyazında öğrenci sinizmi ile ilgili çalışmalara rastlanmakta iken ulusal alanyazınımızda öğrenci sinizmini ölçen Türkiye menşeli bir ölçek bulunmamaktadır. İlgili yazında kullanılanlar uyarlama ölçeklerdir. Bu çalışma ile yükseköğretim kademesinde okuyan öğrencilerin fakültelerine yönelik sinizm düzeylerini belirleyebilecek ulusal düzeyde bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen ölçek; duyuşsal, akademik, davranışsal ve sosyal sinizm alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğe uygulanan DFA sonucunda 2/sd oranı 2.98, NFI, 0.90, NNFI, 0.92, CFI, 0.93, IFI, 0.93 olarak bulunmuştur. Bu veriler ölçeğin mükemmel ve iyi düzeyler arasında uyum değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirlik değerleri duyuşsal sinizm boyutu için a=.77, akademik sinizm boyutu için a=.75, davranışsal sinizm boyutu için a=.71, sosyal sinizm boyutu için a=.84 bulunmuştur. Ölçeğin geneli için güvenirlik katsayısı a=.86 olarak hesaplanmıştır.Anahtar Kelimeler
Sinizm, öğrenci sinizmi, yükseköğretim.

Abstract

Student cynicism is one of the important types of cynicism. While there are research on student cynicism in international literature, there isn’t any Turkey origin(local-origin) scale which measures the student cynicism in our national literature. The scales used in the relevant literature are adapted scales. In this study, it is aimed to develop a scale at the national level which can determine the university students' cynicism levels related to their faculties. The developed scale has four sub-dimensions; affective, academic, behavioral and social cynicism. In consequence of DFA applied to the scale, 2/sd ratio was calculated as 2.98, and NFI, 0.90, NNFI, 0.92, CFI, 0.93, IFI, 0.93. These data show that the scale has adaptation values between excellent and good levels. The reliability values of the scale were found as a=.77 for affective cynicism dimension, a=.75 for academic cynicism dimension, a=.71 for behavioral cynicism dimension and a=.84 for social cynicism dimension. The reliability coefficient for the overall scale was calculated as a= .86.Keywords
Cynicism, student cynicism, university.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri