Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Obez ve Normal Vücut Kitle İndeksli Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Compare the Nutritional and Physical Activity Levels of Obese and Normal Body Mass Index Individuals )

Obez ve Normal Vücut Kitle İndeksli Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması

 
Yazar : Şevki KOLUKISA  , Kürşad Han DÖNMEZ & Bahar GÜR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 89-104
DOI Number: :
Cite : Şevki KOLUKISA , Kürşad Han DÖNMEZ & Bahar GÜR, (2020). Obez ve Normal Vücut Kitle İndeksli Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 89-104. Doi: 10.26579/jocress.345.
464    510


Özet

Bu çalışmanın amacı obez ve normal vücut kitle indeksine sahip bireylerin beslenme ve fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma kapsamında vücut kitle indeksleri, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada anket yönetimi kullanılmıştır. Ayrıca araştırmamızda bireylerin beslenme ve fiziksel aktivite düzeylerini kıyaslamak için Ki-Kare analizi (chi-square test), Phi And Cramer’s V ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.Bu çalışmanın evrenini farklı vücut kitle indeksine sahip sağlıklı kişiler oluşturmaktadır. Araştırmaya 60 erkek, 60 kadın toplamda 120 kişi katılmıştır. Katılımcıların öğrenim durumları 40 kişi (%33,3) ilköğretim/lise, 80 kişi (%66,7) lisans/lisansüstü mezunudur. Bu çalışmada deneklerin obez veya normal vücut kitle indeksine sahip olma durumu ile beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve orta şiddette bir ilişkinin olduğu beslenme ile yeterli bilgiye sahip olmayan bireylerin diğerlerine göre daha fazla oranda (%84,0) obez olduğu ve bu durumun istatistiksel açıdan anlamlı olduğu anlaşılmıştır.Katılımcıların obez veya normal vücut kitle indeksine sahip olma durumu ile fiziksel aktivite yapıp yapmaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve zayıf şiddette bir ilişkinin olduğu düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin yapmayanlara göre daha fazla oranda normal kiloda oldukları(%65,2), ayrıca düzenli fiziksel aktivite yapmayan bireylerin yapanlara göre daha fazla oranda (%59,5) obez olduğu ve bu durumların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada düzenli fiziksel aktivite yapanlar, dengeli beslenenler, beslenme bilgi düzeyi üst seviyede olan katılımcılarda obez oranı düşük, Yoğun TV izleyen, ilaç kullanan, eğitim seviyesi düşük olan ve ailesinde kalıtımsal olarak obez olanlar daha yüksek oranda obez olmaya yatkın bireyler olarak belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Beslenme, Fiziksel Aktivite, Obezite, Vücut Kompozisyonu

Abstract

The aim of this study is to compare the nutritional and physical activity levels of obese or normal body mass index individuals. The aim of the study was to investigate body fat percentages, body mass indexes, physical activity and nutrition habits. Survey management was used in this study. In addition, chi-square test, Phi And Cramer’s V and pearson correlation analysis were used to compare nutritional and physical activity levels of individuals.The population of this study consists of healthy individuals with different BMI. The study consisted of 60 males, 60 females and a total of 120 subjects. 40 (33.3%) of them were primary / high school and 80 (66.7%) were undergraduate / graduate. In this study, there was a statistically significant and moderate relationship between the subjects having obese or normal body mass index and whether they had enough information about nutrition it was found that individuals who do not have sufficient information about nutrition are more obese than others (84.0%) and this situation is statistically significant.There was a statistically significant and weak relationship between subjects' having obese or normal body mass index and whether they were doing physical activity it was found that the individuals who did regular physical activity were more at normal weight (65.2%) than those who did not do regular physical activity, and the individuals who did not do regular physical activity were more obese than those who did regular physical activity (59.5%) and these situations were found to be statistically significant. In this study, individuals who do regular physical activity, have a balanced diet, have a high level of nutritional knowledge, have low obesity, watch intensive TV, use drugs, have o low education level, and those who are hereditary obese in their family are more prone to be obese. It has been identified.Keywords
Nutrition, Physical activity, Obesity, Body Composition

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri