Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversitelilerin Rekreatif Etkinliklerinde Sosyal Medya Uygulamalarının Etkisi
(The Effect of Social Media Applications in Recreative Activities of University Students )

Yazar : Aytekin Hamdi BAŞKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 135-146
DOI Number: :
Cite : Aytekin Hamdi BAŞKAN , (2020). Üniversitelilerin Rekreatif Etkinliklerinde Sosyal Medya Uygulamalarının Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (1), p. 135-146. Doi: 10.26579/jocress.340.
156    131


Özet

Yakın bir zamanda insanların hayatında önem sahibi olan sosyal medya kavramı etkisini gün içinde olan sık ziyaretlerle göstermektedir, bu ziyaretler sayesinde bireyler birçok şeyden etkilenebilmektedir. Bireyler iş ya da okul saatleri dışında günün stresini atabilmek için rekreasyonel etkinliklere yönelmektedir ve sosyal medyada gördükleri paylaşımlardan hareketlerle boş zaman planlarını yapabilmektedirler. Buna bağlı olarak, bu çalışmada sosyal medyanın rekreasyonel etkinlikler de etkisi olup olmadığı ya da gün içinde ne kadar süre ile zaman ayrıldığı tartışılmaktadır. Toplamda 33 öğrenciye 5 açık uçlu sorudan oluşan bir form verilmiş ve cevaplar içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırma sonucunda, bireylerin günde ortalama 5,5 saat mobil sosyal medya uygulamalarında zaman geçirdiği, çoğunlukla bu uygulamalarda gördüğü görsellerden etkilenerek rekreatif etkinliklerde bulunduğu ve rekreasyon ile sosyal medya kavramlarını birbirine “reklam aracı veya boş zaman geçirme yöntemi” şeklinde bağdaştırdıkları sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Rekreasyon, Sosyal Medya, Üniversite

Abstract

The concept of social media, which is important in people's today’s lives, shows its effect through frequent visits throughout the day. And through these visits, individuals can be affected by many things. Individuals head to recreational activities in order to relieve the stress of the day in their out of work or school hours. Moreover they can make their spare time plans by being affected by shares they see on social media. Accordingly, this study discusses whether social media has an impact on recreational activities and how much time is allocated to social media during the day. In total, 33 students were given a form consisting of 5 open-ended questions and the answers were subjected to content analysis. As a result of the study, it was found that individuals spend 5.5 hours in a day on mobile social media applications and they usually participate in recreational activities by affected by the visuals they see in these applications. Furthermore, it is concluded that the participants associate recreation and social media concepts with “advertising tool or leisure time activities”.Keywords
Recreation, Social Media, University

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri