Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Barış Pınarı Harekâtı ve Twitter Diplomasisi
(Operation Peace Spring and Twitter Diplomacy )

Yazar : Yenal GÖKSUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (4)
Sayfa : 137-168
DOI Number: :
Cite : Yenal GÖKSUN , (2019). Barış Pınarı Harekâtı ve Twitter Diplomasisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4), p. 137-168. Doi: 10.26579/jocress.329.
104    76


Özet

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme süreci gündelik yaşamın her alanını etkilediği gibi uluslararası ilişkiler ve diplomasinin de doğasını etkilemiştir. Ulus devletlerin, uluslararası örgütlerin ve hatta bireylerin birer aktör olarak rol oynadığı uluslararası ilişkilerde sosyal medya yeni bir diplomasi alanı olarak ortaya çıkmıştır. Siyasi liderler, politika yapıcılar ve sıradan vatandaşlar, sosyal medya ortamında etkileşimde bulunan eşit kullanıcılar haline gelmiştir. Bu etkileşim, Twitter diplomasisi adı verilen yeni bir olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve bu harekata ilişkin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamalar, Twitter diplomasisinin yeniden tartışılmasına neden olmuştur. Twitter diplomasisi bir yandan geleneksel diplomasinin dilini değiştirirken diğer yandan kamuoyu nezdinde farklı etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada Barış Pınarı Harekatı bağlamında ABD ve Türkiye tarafından yürütülen Twitter diplomasisi çalışmaları ele alınmıştır. Harekat süresince söylemleriyle öne çıkan siyasetçiler ve karar alıcıların tweetlerinden oluşan örneklem, içerik ve söylem analizi yardımıyla incelenmiştir. Her iki tarafın ne tür söylemler ürettiği ve Twitter’ı diplomatik hedefleri doğrultusunda nasıl kullandıkları ortaya konulmuştur.Anahtar Kelimeler
Twitter Diplomasisi, Dijital Diplomasi, Suriye, Söylem, Barış Pınarı Harekatı.

Abstract

Technological developments and digitalization have changed the nature of international relations and diplomacy just like they effected different aspects of daily life. Social media has appeared as a new diplomatic tool in international relations where nation-states, international organizations an deven citizens play role as an actor. Political leaders, decision-makers and regular citizens have been transformed into equal users, who get into interaction on social media. This interaction led to a new phenomenon called Twitter diplomacy. Operation Peace Spring which Turkey launched against the terror targets at north of Syria and the statements by United States of America regarding the operation sparked discussions again about Twitter diplomacy. Twitter diplomacy has not only changed the language of traditional diplomacy but at the same time caused a variety of effects on public opinion. In this study, Twitter diplomacy performed by USA and Turkey has been discussed under the case of Operation Peace Spring. The sample which is composed of tweets sent by leaders and policy makers taking attention by their discourses during the operation, has been analysed by the help of content and discourse analysis methods. It’s revealed that what kind of discourses are produced and how Twitter is used to achieve their diplomatic objectives.Keywords
Twitter Diplomacy, Digital Diplomacy, Syria, Discourse, Operation Peace Spring.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri