Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çevresel Biyoetik Yönüyle Minimalist Yaşam Tarzı
(Minimalist Lifestyle from the Point of Environmental Bioethics )

Çevresel Biyoetik Yönüyle Minimalist Yaşam Tarzı

 
Yazar : Güzin Yasemin TUNÇAY  & Nesrin ÇOBANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (4)
Sayfa : 271-280
DOI Number: :
Cite : Güzin Yasemin TUNÇAY & Nesrin ÇOBANOĞLU, (2019). Çevresel Biyoetik Yönüyle Minimalist Yaşam Tarzı. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4), p. 271-280. Doi: 10.26579/jocress.324.
275    141


Özet

Günümüz dünyasında aşırı tüketim nedeniyle, kaynaklarının tükenmesi yanı sıra, atıkların da artması nedeniyle yeni çözüm arayışlarına gidilmektedir. Nüfusun artması ile birlikte tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir beslenme ve bunlarla bağlantılı olarak minimalist yaşam biçiminden söz edilmektedir. Bu kavramlar son yıllarda yeni yeni konuşulmaya başlanmış ve insanlarda bu konuda farkındalık gelişmeye başlamıştır. Sürdürülebilir tüketim, gelecek kuşakların haklarını düşünerek ve günümüz kuşağının kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmeden yaptığı tüketimdir. Ev eşyalarının ihtiyaç olmadan değiştirilmemesi, televizyon, radyo gibi elektronik cihazların kullanılmadığı zamanlarda kapatılması, kağıtların çift taraflı olarak kullanılması gibi küçük çaplı davranış değişiklikleri sürdürülebilir tüketime örnek sayılabilen davranışlardır. Tüketim elbette sadece eşyalarla sınırlı değildir. Gıda sektörü de doğal kaynakları tüketmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir beslenme kavramından söz edilmektedir. Sürdürülebilir beslenme biçiminde, sebze ağırlıklı yiyeceklerin tüketilmesi önerilmektedir. Çünkü dünyanın giderek artan aşırı et talebini karşılamak için, büyük araziler hayvancılık amacıyla kullanılmaktadır ve bu da iklim değişikliğine neden olmaktadır. Günümüzde tüketim sadece ihtiyaç ile sınırlı kalmamakta ve bu tüketim şeklinin doğal kaynaklar üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu gözlenmektedir. Tüketiminin sadece kişinin gereksinimlerini karşılamaya yetecek kadar olması durumunda, minimalist yaşam tarzı kavram ile karşılaşmaktayız. Ve bu yaşam tarzı çevresel sorunlara acil çözüm olarak görülmesinin yanı sıra, çevresel biyoetik yaklaşımla insanlar için yaşama ve doğaya saygı anlamında erdemli insan davranışları olarak düşünülmelidir.Anahtar Kelimeler
Sınırlı kaynaklar, minimalist yaşam tarzı, sürdürülebilir beslenme, çevresel biyoetik.

Abstract

In today's world, new solutions are being sought due to excessive consumption, depletion of resources as well as increasing waste. It is thought that consumption habits should be revised with increasing population. In this context, sustainable consumption, sustainable nutrition and related minimalist lifestyle are mentioned. These concepts have recently begun to be discussed and people have started to develop awareness on this issue. Sustainable consumption is considering the rights of future generations and consumption of the present generation without ignoring their own needs. Small-scale behavioral changes, such as the need to change household appliances without needing them, switching off electronic devices such as televisions and radios when not in use, and double-sided use of paper, are examples of sustainable consumption. Consumption, of course, is not limited to goods. The food sector also consumes natural resources. In this context, the concept of sustainable nutrition is mentioned. It is recommended to consume vegetable-weighted foods in the form of sustainable nutrition. Because, in order to meet the increasing demand for meat in the world, large lands are used for animal husbandry and this causes climate change. Today, consumption is not limited to the need and it is observed that this type of consumption creates a serious burden on natural resources. If the consumption is sufficient to meet only one's needs, we are faced with the concept of a minimalist lifestyle. And this lifestyle should be considered as an immediate solution to environmental problems, and should be considered as virtuous human behavior in terms of respect for life and nature for people with an environmental bioethical approach.Keywords
Limited resources, minimalist lifestyle, sustainable diet, environmental bioethics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri