Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tüketi(li)yor Olmanın Dayanılmaz Hazzı Kıskacındaki İnsanlığın İzlerini Samsara Belgeselinde Sürmek
(Tracing the Humanity in the Unbearable Pleasure Clamp of Consuming/Being Consumed in Samsara Documentary )

Yazar : Fikret YAZICI  & Fikriye ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (4)
Sayfa : 319-340
DOI Number: :
Cite : Fikret YAZICI & Fikriye ÇELİK, (2019). Tüketi(li)yor Olmanın Dayanılmaz Hazzı Kıskacındaki İnsanlığın İzlerini Samsara Belgeselinde Sürmek. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4), p. 319-340. Doi: 10.26579/jocress.319.
102    71


Özet

Kapitalizmin miadını doldurduğu iddialarına mukabil kapitalist üretim şekillerinin kendini başka formlar altında gösterdiğini görmek güç değildir. Çalışmada tüketimin bütün dünyayı kuşatarak toplumları niteleyen bir sıfatı elde edecek güce sahip olması sonucunda zaten yoğun bir sömürüye maruz kalan çalışanların insanlara tüketebilecekleri yeni metaları hızla yetiştirmek adına içinde bulundukları şartlar; insanın “zaman” karşısında acze düşerek “değer”lerini, “inanç”larını, “ruh”unu ve en nihayetinde “kendi”ni acımasızca ve bir o kadar da keyifle, birazdan tükenecek bir hazla tükettiği gerçeği; modernite ve küreselleşmenin insanı nasıl birer “etten makine” haline getirdiği; hızla akıp giden hayatta “insan”ın dünyayı kuşatan yığınlar arasında nasıl küçücük kalmayı başardığı; yönetmenliğini Ron Fricke'in üstlendiği, yapımcılığını Mark Magidson'ın yaptığı 2011 yapımı belgesel film “Samsara” örneğinde incelenmiştir. Belgeselin en güçlü kırk üç karesi tespit edilerek göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile betimlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; modernite kıskacında insan kaybettiği kutsal ruhu sebebiyle daha fazla tüketmeye yönelmekte ve büyük bir sömürüye uğrayarak günden güne insanlığını yitirmektedir.Anahtar Kelimeler
Samsara, Modernite, Küreselleşme, Kapitalizm

Abstract

It is not difficult to see that capitalist forms of production manifest themselves under other forms, despite the claims that capitalism has expired. In this study; the conditions in which the employees exposed to intensive exploitation are present in order to produce new commodities rapidly, the fact that man succumbs to time and consumes his values, faiths, soul and finally oneself, how modernity and globalization make man a machine from meat, how man managed to remain tiny among the masses surrounding the world; was examined through documentary film Samsara, made in 2011, directed by Ron Fricke and produced by Mark Magidson. Forty-three most powerful frames of the documentary were identified and described by semiotic analysis method. According to the findings; people in the grip of modernity tend to consume more because of the sacred spirit that they lost and lose their humanity day by day.Keywords
Samsara, Modernity, Globalization, Capitalism

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri