Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fütürizm Anlayışı ve Peyzaj Mimarlığındaki Yeri
(Futurism Concept and Place of Landscape Architecture )

Yazar : Aysel ÇELİKEL KISA  & Serkan ÖZER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (4)
Sayfa : 107-122
DOI Number: :
Cite : Aysel ÇELİKEL KISA & Serkan ÖZER, (2019). Fütürizm Anlayışı ve Peyzaj Mimarlığındaki Yeri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4), p. 107-122. Doi: 10.26579/jocress.317.
203    202


Özet

İnsanlar ilk çağlardan itibaren bulundukları çevreyi yenilemekte ve değiştirmektedir. 20 yy. insanlık tarihinin teknolojik gelişmeler bakımından birçok yol kat ettiği yıl olmuştur. Fütürizm 20. yy ilk yıllarında gelişmiş ve yenilikçi, özgün ve ilerici bir akım olmuştur. Hıza, güce ve makineleşmeye önem veren bu akım birçok sanat dalında da etkisini göstermiştir. İtalya’da çıkmaya başlayan bu akım, daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Yaşamın sürekli değişime uğradığını, sanatın da yerleşik bütün kuralları bir yana bırakarak yeni biçim ve anlatım yolları bularak bu değişime ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır. Ancak Fütürizm başta bir sanat akımı olarak yapılanmış olsa bile, günümüzde, her konuda gelecek üzerine düşünenlerin öngörülerini, gelecek senaryolarını, fütürist fikirler başlığı altında paylaştıkları bilimsel bir kavram haline gelmiştir. Teknoloji, eğitim, sağlık, enerji ya da bireyden topluma bizleri ilgilendiren her konu fütüristlerin konusudur. Fütürizm bir bakıma geçmişe bir tiksinti, şimdiye ise bir ironiyle yaklaşmaktır. İyi ve güzelin geleceğe ait bir düş ve idea olduğu savunmaktadırlar. Bu çalışma 20. yy da ortaya çıkan fütürizm akımının bir çok sanat dalını nasıl etkilediği ve halen etkilemekte olduğunu göstermektedir. Birçok sanat dalındaki çalışmaları eskilere dayansa da peyzaj mimarlığında ki çalışmaları daha çok yenidir. Bundan dolayı uygulanmış çalışmalar sınırlıdır. Genellikle tasarımsal aşamada bulunan peyzaj örnekleri bulunmaktadır. Bu araştırma sırasında, fütürizm anlayışının peyzaj mimarlığındaki yerini incelerken en büyük sorun fütürizm akımının peyzaj mimarlığındaki yeri ve önemi hakkında bilgi bulunmaması olmuştur. Bu çalışmada fütürizm anlayışı ve fütürizmin kullanıldığı alanlar açıklanarak, peyzaj mimarlığındaki yeri, uygulamaları, projeleri ve öneminden bahsedilecektir.Anahtar Kelimeler
Fütürist, fütüristik mimari, fütüristik peyzaj, fütürizm ve bilim.

Abstract

People have changed their environment since the early ages. Especially in the 20th century, there has been much progress in terms of industry and technological developments. There have also been important developments in terms of new ideas and trends. The understanding of futurism emerged in the early years of the 20th century. It has turned out to be an advanced and innovative, original and progressive trend. This trend, which gives importance to speed, power and mechanization, has been effective in many branches of art. This trend, which started to emerge in Italy, then spread all over Europe. It advocates that life is constantly changing and art should keep up with all the established rules and find new ways of expression and forms. However, even if futurism was originally structured as an art movement, it has become a scientific concept in which futurist ideas share the predictions, future scenarios of those who think about the future. Futurism is, in a sense, a disgust to the past and an irony to the present. They claim that good and beautiful are future dreams and ideas. It shows how the futurism movement that emerged in the 20th century affected many branches of art and is still affecting it. Although futuristic works in many branches of art date back to older days, such works in landscape architecture are very new. In this study, the understanding of futurism and the areas where futurism is used is explained by examining its place in the profession of landscape architecture.Keywords
Futurist, Futuristic Architecture, Futuristic Landscape, Futurism and science.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri