Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beylikdüzü İlçesinde Kentsel Açık–Yeşil Alanların Yeterlilik Bakımından İrdelenmesi
(Evaluation of Urban Open-Green Areas in terms of Sufficiency in Beylikdüzü District )

Yazar : Öznur IŞINKARALAR  , Sevgi ÖZTÜRK & Merve KALAYCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (4)
Sayfa : 59-66
DOI Number: :
Cite : Öznur IŞINKARALAR , Sevgi ÖZTÜRK & Merve KALAYCI, (2019). Beylikdüzü İlçesinde Kentsel Açık–Yeşil Alanların Yeterlilik Bakımından İrdelenmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4), p. 59-66. Doi: 10.26579/jocress.308.
157    94


Özet

Açık yeşil alanlar, günümüzdeki hızlı kentleşme içerisinde yaşanılabilir bir çevre, yüksek yaşam kalitesi ve sağlıklı bir kent oluşumunu sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Kentlerde kitle- boşluk dengesini sağlayan, insanı doğaya yakınlaştıran, bulunduğu çevreye ekolojik, ekonomik, fiziksel, psikolojik ve toplumsal açıdan fayda sağlayan bir role sahiptir. Bu bağlamda çalışmada, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki açık yeşil alanların mevcut yeşil alan dağılımı incelenmiştir. Araştırma kapsamında çalışma alanıyla ve açık yeşil alanlarla ilgili literatür çalışmaları yapılmış ve yeşil alanların tarihsel süreç içerisinde değişimi incelenmiştir. Ardından, Beylikdüzü ilçesinde her mahalle için kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre ele alınmıştır. İlgili yönetmelikte yeşil alan miktarı; çocuk oyun alanları, mahalle ve semt parkları, kent parkları ve spor alanlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Beylikdüzü’nde kişi başına düşen açık ve yeşil alan miktarı 2,94 kişi/m2 olarak hesaplanmış ve İmar Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere bağlı olarak ihtiyaçlar tespit edilmiş ve öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Açık-yeşil alanlar, Beylikdüzü, İmar Kanunu

Abstract

Open-green spaces are one of the most important factors that ensure a livable environment, high quality of life and healthy city formation in today's rapid urbanization. In cities, it has a role that provides the balance of mass-emptiness, brings people closer to nature, and provides ecological, economic, physical, psychological and social benefits to their environment. In this context, the present green area distribution of light green areas in Beylikdüzü district of Istanbul was investigated. Within the scope of the research, literature studies related to the study area and light green areas were made and the changes of green areas in the historical process were examined. Then, the amount of green area per capita for each neighborhood in Beylikdüzü district was handled according to the Regulation on Planning Principles of the Development Law of town planning. The amount of green space in the relevant regulation; children playgrounds, neighborhood and district parks, urban parks and sports fields. In this context, the amount of open and green areas per person in Beylikdüzü was calculated as 2.94 people / m2 and evaluated according to the provisions of the Law of town planning. Depending on the data obtained, needs were identified and recommendations were made.Keywords
Open-green areas, Beylikdüzü, Law of town planning

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri