Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Biz Bitti Demeden Bitmez (mi)? Türk Medyasının A Milli Futbol Takımının Euro 2016 Performansına İlişkin Başarı ve Başarısızlık Değerlendirmesine Nedensel Yükleme Açısından Bakışı
(“Is It Not Over Until We Say It’s Over?” Turkish Media’s View on the Evaluation the Success and Failure about Euro 2016 Performance of Turkish National Football Team in Terms of Causal Attribution )

Biz Bitti Demeden Bitmez (mi)? Türk Medyasının A Milli Futbol Takımının Euro 2016 Performansına İlişkin Başarı ve Başarısızlık Değerlendirmesine Nedensel Yükleme Açısından Bakışı

 
Yazar : Mehmet DİNÇ  ,Esra VONA KURT  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 239-264
DOI Number: :
Cite : Mehmet DİNÇ ,Esra VONA KURT, (2016). Biz Bitti Demeden Bitmez (mi)? Türk Medyasının A Milli Futbol Takımının Euro 2016 Performansına İlişkin Başarı ve Başarısızlık Değerlendirmesine Nedensel Yükleme Açısından Bakışı. Journal of Current Researches on Social Sciences, 6 (2), p. 239-264. Doi: .
169    171


Özet

Olimpiyatlar ve Dünya Kupası Şampiyonaları gibi Avrupa Futbol Şampiyonaları da gerçek yaşama dair ve nispeten uzun bir süreye yayılmış bir spor olayıdır ve doğal bir bağlamı temsil eder. Bu doğal bağlam çerçevesinde gerçekleşen başarı ve başarısızlıklar, hem bireylerin şahsi açıklamaları hem de bir ülkenin medyasının yaklaşımlarıyla ileri sürülür, yayılır ve nedensel yükleme sürecini işletir. Dolayısıyla medya, başarı ve başarısızlık değerlendirmelerinin işlediği nedensel yükleme sürecinin önemli bir aktörü olarak kabul edilmektedir. Bu temel görüşten hareketle çalışma, Türk medyasının 10 Haziran 2016 ve 10 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fransa’da gerçekleştirilen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası çerçevesinde A Milli futbol takımının söz konusu şampiyonaya dair performansıyla ilişkili nedensel yüklemelerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de yayımlanan ve ana akım medyayı temsil eden iki gazetenin (Sabah ve Hürriyet) birinci sayfalarında ve spor sayfalarında yayınlanan Euro 2016 Futbol Şampiyonası’na ilişkin haber, köşe yazısı ve yorum yazıları araştırmaya dâhil edilmiş ve içerik analizi yöntemiyle nicel bir çözümleme gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada, içerik analizi kodlama yönergesi Markus ve arkadaşlarının (2006) başarı ve başarısızlık ölçütlerine göre hazırlanmış ve uygulanmıştır. Çalışma sonuçları, Türk spor medyasının başarı ve başarısızlığın kaynağı olarak, kültürel yapıyla ilişkili bireysel özellikler ve öz-güdülenme yanında duygusal durumlar, yarışmacılar dışındaki diğer kişiler, sosyal motivasyon ve ulusal öncelikler gibi sosyal faktörler kategorilerine önem verdiğini göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Yükleme Teorisi, Nedensel Yükleme, Medya, Spor, Türk Milli Futbol Takımı, İçerik Analizi.

Abstract

European Football Championships as the Olympics and World Cup Championships a sport event on natural life and spread over a relatively long period of time and represents a natural context. Successes and failures take place within framework this natural context suggested and diffused by both individual descriptions and approaches of a media of a country, so, causal attribution process operated. Thus the media is considered as an important actor of causal attribution process in which committed evaluation of sucess and failure. Starting from this premise, study aims to analyze the causal attributions of Turkish Media related to performance of TurkishNational Soccer Team within the framework Euro 2016 Football Championship organized in France between 10 June and 10 July 2016. In accordance with this purpose news, columns and commentaries concerning Euro 2016 Football Championship that published in the first page and the sport pages of two newspapers (Sabah, Hürriyet) representing the mainstream media and published in Turkey were involved in research and a quantitative analysis was conducted through content analysis method. In this study that used purposeful sampling method, content analysis coding guidelines was prepared and implemented in accordance with the criteria of success and failure by Markus et al. (2006). Study results, as the source of success and failure revealed thatTurkish (sport) Media focus on personal characteristics and self-motivation categories consistent with cultural pattern addition to emotional states and social factors categories such as other people excluding competitors, societel motivation and national priorities.Keywords
attribution theory, causal attribution, sports, media, turkish national football team, content analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri