Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yatırımcı Davranışlarının Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi: Nazilli Örneği
(Investigation of Investor Behaviors in terms of Behavioral Finance: The Case of Nazilli )

Yatırımcı Davranışlarının Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi: Nazilli Örneği

 
Yazar : Yasemin COŞKUN  Sezgin DEMİR & İbrahim IŞIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (4)
Sayfa : 1-32
DOI Number: :
Cite : Yasemin COŞKUN Sezgin DEMİR & İbrahim IŞIK , (2018). Yatırımcı Davranışlarının Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi: Nazilli Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (4), p. 1-32. Doi: .
    


Özet

Araştırmada, yatırımcı davranışlarının yaşa, cinsiyete, medeni duruma (demografik özellikler), sermaye tutarına, yatırımcının eğitimine, firmanın yaşına ve mesleki tecrübeye göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada Nazilli Kuyumcular Odası’nda kayıtlı olan kuyumculardan örneklem grubu seçilerek yatırımcı davranışları “aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi” olmak üzere beş boyutta incelenerek SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiş ve araştırma sonucunda yatırımcıların davranışlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yatırımcı davranışı, davranışsal finans, yatırımcı psikolojisi.

Abstract

The aim of the study is to determine whether investor behaviors differ according to age, gender, marital status (demographic characteristics), capital amount, investor training, company age and professional experience. For this purpose, the sample group of the jewelers registered in the Nazilli Chamber of Jewelers are selected and the investor behavior is analyzed in five dimensions as “overconfidence, optimism, regret minimization, avoidance, loss aversion and representativeness” and analyzed with the help of SPSS package program. The results show that investor behaviors are different.Keywords
Investor behavior, behavioral finance, investor psychology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri