Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kış Turizminde Faaliyet Gösteren İşletme Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının Tespiti: Bir Araştırma
(Determination of Serviceability of Business Employees Operating in Winter Tourism: A Research )

Yazar : Ömer Kürşad TÜFEKCİ  ,Murat BAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (2)
Sayfa : 1-28
DOI Number: :
Cite : Ömer Kürşad TÜFEKCİ ,Murat BAŞ, (2016). Kış Turizminde Faaliyet Gösteren İşletme Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının Tespiti: Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 6 (2), p. 1-28. Doi: .
132    83


Özet

Turizm sektöründe konaklama işletmelerinin sunduğu en önemli unsur hizmettir. Konaklama işletmelerinin müşterilerine kaliteli hizmet verebilmesi ancak çalışanların becerisiyle mümkündür. Bu sebeple turizm sektöründe çalışanların hizmet vermeye yatkın kişiler olması gerekmektedir. Alternatif turizmin en önemlilerinden olan kış turizmi gün geçtikçe önemini arttırmakta ve ülkelerin atıl zaman olarak değerlendirdiği kış aylarının turizm açısından verimli geçmesini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Isparta’da kış turizminde hizmet veren konaklama işletmesi çalışanlarının, Isparta’ya kış turizmi için gelen turistlere yönelik hizmet verme yatkınlığının, çalışanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, aylık ortalama gelir, mezun oldukları lise veya üniversite turizmle ilgilimi, çalışmakta oldukları departman, kaç yıldır aynı işletmede çalıştıkları, kaç yıldır turizm sektöründe çalıştıkları değişkenleri ile farklılığının araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini Isparta’da kış turizmine yönelik hizmet veren 15 adet turizm yatırım ve işletme belgeli konaklama tesisleri oluşturmaktadır. Tesislerdeki çalışanlar üzerine yapılan araştırmada 324 adet ankete ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda çalışanların düşük gelir grubuna sahip, eğitim seviyesi lise mezunu ve genç yaş grubu ağırlıklı, erkek cinsiyetin çoğunlukta olduğu, çoğunluğunun restoran ve önbüro departmanında çalıştığı, yarıdan fazlasının mezun oldukları lise veya üniversitenin turizmle ilgili olmadığı, çoğunluğunun en az bir yıldır aynı işletmede çalıştıkları ve en az bir yıldır turizm sektöründe oldukları görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Turizm, Alternatif Turizm, Kış Turizmi, Hizmet Verme Yatkınlığı.

Abstract

Service is the most important component that the accommodation enterprises in the tourism sector offer. That accommodation enterprises can provide high quality service to customers is only possible with the skill of the staff employed in the human resources. Therefore the staff must be predisposed to serve in this sector where people serve to people. In recent years, when tourism is considered, it is not all about only summer tourism but also customers tend to alternative forms of tourism. Winter tourism which is one of the most important types of alternative tourism increases its importance day by day, and winter months considered as dead time are becoming more important in terms of tourism. The purpose of this study is to find out how well is the serving predisposition of the employees working in the hospitality businesses serving on winter tourism in Isparta. And the study tries to test customer perception about the serving predisposition of the employees who have face-to-face communication with customers and to determine the effect of the perceived serving predisposition on customer satisfaction. The sample of the study consists of fifteen hospitality businesses certified with investment and operation licience which serve for winter tourism in Isparta. In the survey on employees in these facilities, 324 questionnaires were reached. The data obtained were analyzed with SPSS 17.0 software package.Keywords
Tourism, Alternative Tourism, Winter Tourism, Serving Predisposition.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri