Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyona Yönelik Eğilimler: 2016 Yılına Kadar Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analiz Uygulaması
(Approaches towards to Higher Education Quality and Accreditation: A Meta-Analysis Application Made up until 2016 Year )

Yazar : Adem YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6 (1)
Sayfa : 33-54
DOI Number: :
Cite : Adem YILMAZ , (2016). Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyona Yönelik Eğilimler: 2016 Yılına Kadar Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analiz Uygulaması. Journal of Current Researches on Social Sciences, 6 (1), p. 33-54. Doi: .
220    157


Özet

Bu çalışmada, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon alanında yapılan çalışmaları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek ve yapılacak çalışmalara yeni bir bakış açısı getirmek amaçlanmıştır. Araştırma konusunu oluşturan tezler, makaleler, ulaşılabilen tüm dokümanlar yapılan tarama sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma; 2016 yılına kadar yükseköğretimde kalite ve akreditasyon alanında tespit edilen 240 çalışma ile sınırlıdır. Konularına ve hedef kitlelerine göre yapılan sınıflandırmada kalite ve akreditasyon uygulamaları dikkate alınmıştır. Çalışmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de yükseköğretimde kalite ve akreditasyon alanında 1996 yılından itibaren yapılan çalışmalarda; konu çeşitliliğinde ve çalışma sayısında kademeli olarak bir artışın yaşandığı, en fazla “akreditasyon ve kalite” konusunun çalışıldığı, çalışmaların büyük bir çoğunluğunun eğitim bilimleri enstitülerinde yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda; alanda yaşanan gelişme ve eğilimler, eksik kalan ya da yeni çalışılacak alanlar tespit edilmeye çalışılarak bu doğrultuda önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
yükseköğretim, kalite, akreditasyon, meta analiz.

Abstract

In this study, higher education quality and the work done in the field of accreditation with a holistic perspective are evaluated and a new perspective is intended to bring to studies. Thesis, the articles, all accessible documents which are research topics were obtained as a result of screening. This work; is limited to 240 studies identified in the work area of the quality and accreditation in higher education until 2016. In the classification of their subjects and target audience, quality and accreditation procedures are considered. In the study, meta-analysis method is used. In the field of quality and accreditation in higher education in Turkey in the study since 1996; diversity issues and the number of studies have been identified to increase and in the accreditation area, most studies have been done and most of the studies have been done in the education institute. At the end of the study; by looking developments and approaches taking place in the area, suggestions were made in this direction by determining for new area or missing area.Keywords
higher education, quality, accreditation, meta analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri