Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencileri Perspektifinden Web 2.0 Uygulamalarının Yüksek Öğrenime Katkısının Değerlendirilmesi
(Evaluation of the High Learning Contribution of Web 2.0 Practices in University Students Perspective )

Yazar : Esra VONA KURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 417-434
DOI Number: :
Cite : Esra VONA KURT , (2017). Üniversite Öğrencileri Perspektifinden Web 2.0 Uygulamalarının Yüksek Öğrenime Katkısının Değerlendirilmesi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (1), p. 417-434. Doi: .
156    101


Özet

Gündelik yaşamımızın her yanında olan ve gündelik yaşam pratiklerimizi köklü bir şekilde değiştiren internet ortamı toplumsal yaşamın gerekleri doğrultusunda günden güne kullanım alanı ve yoğunluğu artan dijital teknolojiyi ifade etmektedir. Temel özelliği büyük miktarlardaki enformasyonu aktarabilme ve aktardığı ortamlardan da eş anlı olarak geri besleme alabilme yani etkileşimlilik özelliği internet ve internet tabanlı uygulamaları bir iletişim ortamı olarak gündelik yaşamda daha da önemli hale getirmektedir. Böyle bir teknolojinin eğitim ve öğrenim hayatında da yeni olanaklar ve yeni fırsatlar yarattığı temel görüşünden hareket eden bu çalışma, internet ve internet tabanlı uygulamaların yüksek öğrenimi nasıl desteklediğini üniversite öğrencileri perspektifinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, internet ve internet tabanlı uygulamaların üniversite öğrencilerinin yüksek öğrenim hayatına katkıları, avantajları, dezavantajları ve sınırlılıklarının çözümlenmesini içermektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla öğrencilerle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerden elde edilen nitel verilerle işe koyulan çalışmada, öğrencilerin Web 2.0 teknolojisini bilgiye erişmek, bilgiyi paylaşma, grup çalışmalarını koordine etmek ve kendilerini ifade etme platformu olarak kullandıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Web 2.0, eğitim, sosyal medya, yeni medya, görüşme, yeni iletişim teknolojileri.

Abstract

Internet media, existing at all phases of our life and changing our daily life practices dramatically, expresses digital technology, whose area of utilization and density is increasing day by day in line with requirements of communal living. Its main feature is interactivity, that is to say, the ability to transfer large amounts of information and to receive feedback simultaneously from media which the information is transferred to and this feature is making internet and internet based applications more important in daily life as a communication media. This study, referencing of main point of view suggesting that such a technology creates new sources and opportunities in education life, is aiming to reveal how Internet and Internet based applications supports higher education from the perspective of universitystudents. With this purpose in mind, the study includes analysis of contribution, advantages, disadvantages and limitations of Internet and Internet based applications to higher education lives of university students. It is established in this study, set to work with qualitative data obtained from face to face meetings made with students through semi-structured interview forms, that students are using the web 2.0 tecnology to reach information, send information and coordinate group studies and to spend time out of education in daily life and to express themselves.Keywords
Web 2.0, education, social media, new media, interview, new communication technologies.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri