Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yöneticilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Otokratik Yönetim Tarzları Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Managers’ Emotional Intelligence Level on Their Autocratic Management Style )

Yöneticilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Otokratik Yönetim Tarzları Üzerindeki Etkisi

 
Yazar : Murat ÖZTURAN  Türker TUĞSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 229-236
DOI Number: :
Cite : Murat ÖZTURAN Türker TUĞSAL, (2019). Yöneticilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Otokratik Yönetim Tarzları Üzerindeki Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (1), p. 229-236. Doi: .
    


Özet

Araştırmanın amacı, yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerinin otokratik yönetim tarzı üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma bilişim sektöründe yapılmış olup 368 yönetici araştırmaya katılmıştır. Araştırmanın verileri, çoklu regresyon analizi kullanılarak SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, Duygusal zekânın kendini gerçekleştirme boyutunun otokratik yönetim tarzı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Aralarında olumsuz bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p <.05). Ayrıca Duygusal zekânın dürtü kontrolü boyutunun otokratik yönetim tarzı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu ve iki değişken arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p <.01).Anahtar Kelimeler
Duygusal Zekâ, Otokratik Yönetim Tarzı, Kendini Gerçekleştirme, Dürtü Kontrolü.

Abstract

The object of the research is investigating whether manager’s emotional intelligence level has an effect on their autocratic management style. The research has been done in IT sector and 368 managers have attended to the study. The data of the research is analysed by SPSS 20.0 package programme, by using multiple regression analysis. According to the findings, the self actualization dimension of Emotional Intelligence has a significant effect on autocratic management style. It is determined that there is a negative relationship between them (p<.05). Also it is determined that the impulse control dimension of Emotional Intellingence has a significant effect on autocratic management style and there is a positive relationship between two terms (p<.01).Keywords
Emotional Intelligence, Autocratic Management Style, Self Actualization, Impulse Control.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri